Ta sprawa bulwersuje tak naprawdę prawie wszystkie samorządy w kraju. Latem
mieliśmy zapowiedź wsparcia w dźwignięciu się z trudnej sytuacji
postepidemicznej. Mieliśmy informację, że będą to środki, które pomogą
wspólnotom w realizacji ważnych dla nich projektów –
mówił na konferencji
zastępca prezydenta m.st. warszawy, Michał Olszewski. – Warszawa złożyła 5
projektów, które składały się z 23 działań. Podobnie jak większość dużych miast
otrzymaliśmy z tego funduszu okrągłą kwotę zero złotych
– dodaje.

Inwestycje
dotyczyć miały infrastruktury drogowej, zakupu autobusów, opieki zdrowotnej,
edukacji oraz kultury na łączną kwotę dofinansowania ponad 1,2 mld zł. Brak
wsparcia z Funduszu Inicjatyw Lokalnych utrudni ich realizację i dalszy rozwój
miasta. A należy pamiętać, że nasze miasto – poprzez tzw. janosikowe – wspiera
rozwój innych samorządów. W 2021 roku miasto ma wpłacić 1,294 mld zł, o 85
milionów więcej niż w 2020 roku.

Jednakże
nie tylko duże miasta zostały pominięte w przyznawaniu dofinansowania, były to
także średnie i małe wspólnoty samorządowe. Wśród nich są też przedstawiciele
metropolii warszawskiej, np. gmina Nadarzyn czy Piaseczno.


To, co najbardziej bulwersuje nas – samorządowców – i co powinno wybrzmieć
bardzo mocno, to jest przede wszystkim brak jasnych, twardych kryteriów do
oceny składanych wniosków
– mówił Dariusz Zwoliński, wójt gminy Nadarzyn. – Właściwie
jedynym kryterium były słowa premiera, który powiedział, że te inwestycje
powinny być ważne dla mieszkańców. Taka sytuacja braku jasnych kryteriów
zdarzyła się chyba po raz pierwszy. To dało komisji konkursowej prawo do
całkowitej dowolności w ocenie tych wniosków – dodał.

Dodatkowo,
w trakcie naboru dwukrotnie zmieniana była podstawa przyznania środków.
Nadarzyn również nie otrzymał dofinansowania, choć złożone zostały dwa wnioski
– jeden związany z ochroną zdrowia (budowa nowego ośrodka zdrowia) oraz dwa
związane z ochroną środowiska.


Gmina Piaseczno złożyła 7 wniosków i to były bardzo różne wnioski – różnorakie
większe i mniejsze inwestycje drogowe, poprawa bezpieczeństwa szkoły czy
renowacja obiektów historycznych
– relacjonował Daniel Putkiewicz, burmistrz
miasta i gminy Piaseczno. – Dziwi mnie, że żaden z tych projektów nie zyskał
nawet częściowego wsparcia
– dodał.

Złożone
przez m.st. Warszawa wnioski, które nie otrzymają wsparcia z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych dotyczyły następujących inwestycji:

Opieka
zdrowotna

 1. Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego
 2. Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego
 3. Przebudowa i modernizacja przychodni przy ul. Wiertniczej 81

Edukacja

 1. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99, ul. Różana 22/24
 2. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka – Jeziorańskiego
 3. Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego
 4. Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny
 5. Budowa przedszkola przy al. Niepodległości 17
 6. Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego
 7. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Gilarskiej
 8. Rozbudowa Przedszkola nr 132 w technologii modułowej przy ul. Śmiałej 20
 9. Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88
 10. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3
 11. Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza

Infrastruktura
drogowa

 1. Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów
 2. Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym
 3. Przebudowa Placu Pięciu Rogów

Kultura

 1. Budowa Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli
 2. Budowa i wyposażenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej
 3. Modernizacja Teatru Ateneum
 4. Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Dzielnicy Praga-Południe

Zakup
taboru

 1. Zakup 160 autobusów niskoemisyjnych z napędem gazowym spełniających normę Euro 6