Uważamy, że dla efektywnego przeciwdziałania koronawirusowi działania rządu powinny być z nami konsultowane – zaapelował Trzaskowski. – Obecnie rząd zaskakuje nas swoimi decyzjami. Pan premier wychodzi na konferencję, a rozporządzenia pojawiają się wiele godzin później. Samorządy mają 1-2 dni, by wcielić rządowe rozwiązania w życie. Jeśli chcemy efektywnie współpracować, konsultacje muszą mieć zupełnie inny wymiar – dodał prezydent.

Jacek Karnowski, prezydent Sopotu: – My na co dzień odpowiadamy za służbę zdrowia. Konieczna jest współpraca rządu i samorządu, o którą od początku apelujemy. Musimy wspólnie wziąć odpowiedzialność za walkę z epidemią.

Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, podkreślił wagę diagnostyki w walce z koronawirusem. Zaapelował o zwiększenie dostępu do diagnostyki i tworzenie dodatkowych punktów pobrań wymazów. Wskazał na konieczność objęcia finansowaniem NFZ szybkich testów antygenowych. Poprosił również o rozważenie przywrócenia testowania osób kończących kwarantannę lub wydłużenie kwarantanny do 14 dni.

Artur Kozioł, burmistrz miasta i gminy Wieliczka, wskazał jako istotną współpracę przy budowie i obsłudze modułowych szpitali jednoimiennych. Zaapelował również o zmniejszenie do niezbędnego minimum procedur biurokratycznych, aby lekarze mieli czas, by zająć się pacjentami.

To nie łóżka leczą, a lekarze i pielęgniarki. Zadbajmy o nich. Stwórzmy izolatoria i zapewnijmy im finansowanie – apelował Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Dorota Zmarzlak, wójt gminy Izabelin, zwróciła uwagę na konieczność zapewnienia płynnego finansowania szpitali, szczególnie urealnienia kosztów leczenia pacjentów z COVID-19. Apeluje również o wsparcie kadrowe dla sanepidu i pilną organizację systemu wsparcia dla osób niesamodzielnych zakażonych koronawirusem. Prosiła, by rząd przywrócił zasiłek opiekuńczy dla rodziców lub opiekunów młodszych dzieci w momencie przejścia na naukę zdalną. Zauważyła także jak istotne jest przekazanie uprawnień w podejmowaniu decyzji o przejściu na naukę zdalną dyrektorom placówek oświatowych i opiekuńczych.

Apel samorządowców krótko podsumował Rafał Trzaskowski: – Jeśli chcemy efektywnie walczyć z koronawirusem, musimy znać strategię rządu.