Kto objęty priorytetem szczepień?

W Narodowym Programie Szczepień
przeciw COVID-19 (NPS), zostały ustalone grupy osób, które będą szczepione w
kolejnych etapach 0, I, II, III – podział przygotowano w oparciu o ryzyko
narażenia na zakażenie, ryzyko poważnego zachorowania i śmierci, ryzyko społeczno-
ekonomiczne i ryzyko transmisji.

Priorytetem szczepień w etapie 0
objęto pracowników ochrony zdrowia, pracowników domów pomocy społecznej i
miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny
w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Zgodnie
z NPS, w ramach szczepień pracowników sektora ochrony zdrowia, możliwość
zaszczepienia się otrzymają osoby m.in. wykonujące zawody medyczne, czyli
udzielające świadczeń zdrowotnych, w tym diagności laboratoryjni, farmaceuci,
psycholodzy kliniczni i inni, włącznie z pracownikami prywatnych podmiotów
świadczących usługi zdrowotne. Szczepieniami zostaną również objęci pracownicy
techniczni i administracyjni podmiotów leczniczych, laboratoriów diagnostycznych,
transportu medycznego, a także nauczyciele akademiccy uczelni i studenci
kierunków medycznych.

Szpitale węzłowe zaszczepią personel
medyczny i niemedyczny

Zgłoszenia priorytetowej grupy „zero”
do szczepień przeciw COVID-19 trwają do 14 stycznia 2021 r. – dane personelu
medycznego i niemedycznego zbierają szpitale węzłowe, które zaszczepią zarówno
swój personel oraz pracowników innych szpitali, przychodni i aptek.

W Warszawie funkcjonują obecnie 24
szpitale węzłowe, z czego dziewięć to szpitale miejskie (Czerniakowski,
Inflancka, Wolski, Bielański, Grochowski, Praski, Solec, św. Rodziny, Żelazna).
Na chwilę obecną szczepionki przeciwko COVID-19 trafiły do trzech szpitali
miejskich, które funkcjonują jako szpitale węzłowe tj. szpital Inflancka,
Czerniakowski i Bielański i rozpoczęły szczepienia.

Szacujemy, że w Warszawie grupa osób
do zaszczepienia w etapie 0 wynosi ok. 100 tys. W miejskich placówkach
medycznych tj. w nadzorowanych przez m.st. Warszawę dziesięciu szpitalach oraz
przychodniach, mamy ponad 14,7 tys. pracowników, w tym ponad 4 tys. lekarzy
oraz 4,5 tys. pielęgniarek i położnych. Z kolei w ośrodkach pomocy społecznej
oraz domach pomocy społecznej w Warszawie mamy ok. 3 tys. pracowników.

Z aktualnych informacji wynika, że
obecnie 54 proc. personelu miejskich szpitali deklaruje chęć zaszczepienia się
przeciw koronawirusowi.

Kto będzie szczepiony w dalszej
kolejności?

Zgodnie z wytycznymi NPS, z dawek
szczepień w etapie I skorzystają: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz
zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc
stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od
najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie oraz nauczyciele.

Z kolei w ramach etapu II ze
szczepień będą mogły skorzystać osoby w wieku poniżej 60.
roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu
COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagającego wielokrotnego lub
ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia. W etapie II szczepieniami
zostaną również objęci pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw
wody, gazu, prądu, usług teleinformatycznych, poczty, bezpieczeństwa żywności i
leków, transportu publicznego, urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii,
pracownicy wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze służb celno-skarbowych.

Wytyczne NPS określają, że w etapie
III będą szczepieni przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych w związku
z wystąpieniem stanu epidemii oraz osoby powyżej 18. roku życia, które nie mają
żadnych schorzeń zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu i zgonu z powodu
COVID-19.

Jak zgłosić, że chcemy się
zaszczepić?

Proces szczepień będzie oparty o
zaproszenie (dokument e-skierowania) ważne 60 dni od dnia wystawienia. Będą one
generowane automatycznie zgodnie z kolejnością szczepień (dla określonych grup
wiekowych, zawodowych, itd.).

Ponadto, lekarze będą mogli wystawić
dla pacjenta indywidualne e-skierowania (np. dla osoby nieposiadającej numeru
PESEL czy dla osoby, która nie mogła poddać się szczepieniu w okresie ważności
pierwszego e-skierowania).

W celu umówienia wizyty, będzie można
skorzystać :

– z bezpłatnej infolinii czynnej całą
dobę pod numerem 989 (informacje na
temat szczepień przeciwko COVID-19 są dostępne  w języku polskim,
angielskim, ukraińskim oraz rosyjskim);

– umówić się elektronicznie poprzez
swoje Internetowe Konto Pacjenta (dostępne na pacjent.gov.pl),

– za pośrednictwem placówki, w której
wystawiono mu e-skierowanie

lub bezpośrednio w punkcie szczepień.

Umówienie się na szczepienie nie
będzie wymagało posiadania nr e-skierowania, ponieważ wystarczające będzie
podanie swoich danych osobowych. Po dokonaniu rezerwacji wizyty, pacjent
otrzyma SMS z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia. Pacjent
będzie od razu umawiany na dwie wizyty i także przed drugą dawką szczepionki
będzie powiadamiany SMS-em.

Warto pamiętać, że kolejność
szczepień jest określona w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19. W
pierwszej kolejności szczepione będą osoby z grup priorytetowych, jak personel
służby zdrowia, pracownicy i pensjonariusze DPS, osoby 60+.

Więcej
informacji o powszechnych szczepieniach Polaków przeciw COVID-19:

gov.pl/szczepimysie/

gov.pl/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19

gov.pl/szczepimysie/pytania-i-odpowiedzi