Pandemia COVID-19 zmieniła sposób funkcjonowania wielu
instytucji, ale dla nas od jej  początku absolutnym priorytetem była
organizacja wsparcia dla osób starszych, niesamodzielnych i potrzebujących

mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

System wsparcia w każdej dzielnicy

Już pod koniec marca uruchomiliśmy kompleksowy system pomocy
„Warszawa wspiera”, który działa w każdej dzielnicy – obecnie jest nim objętych
ponad 1,4 tys. mieszkańców, a od początku uruchomienia programu z pomocy
skorzystało już ponad 3,3 tys. osób. Co ważne, w ramach systemu zapewniamy
również pomoc osobom przebywającym na kwarantannie lub w izolacji

informuje Aldona Machnowska – Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.  

W skład zespołów pomocowych „Warszawa Wspiera”, które działają na
terenie każdej dzielnicy, wchodzą pracownicy urzędów dzielnic, ośrodków pomocy
społecznej oraz lokalnych organizacji pozarządowych i ich wolontariuszy –
łącznie blisko 1 tys. osób.  Wyposażeni w niezbędne środki ochrony
osobistej docierają do seniorów oraz osób potrzebujących, samotnych,
niesamodzielnych, dla których np. robią zakupy żywności, leków na receptę,
środków higienicznych czy wynoszą śmieci. Mieszkańcy objęci systemem mają
również zapewnione wsparcie psychologiczne.

Więcej o dzielnicowych zespołach „Warszawa Wspiera” oraz danymi
kontaktowymi:  ochotnicy.waw.pl/system-warszawa-wspiera.

Dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców DPS-ów

W Warszawie jest 19 domów pomocy społecznej (14 miejskich i 5
prowadzonych przez organizacje pozarządowe), które dysponują łącznie ponad 1,8
tys. miejsc. Wiceprezydent Aldona Machnowska – Góra: – Od początku
pandemii traktowaliśmy domy pomocy społecznej jako miejsca wymagające
szczególnej uwagi. Aby minimalizować ryzyko transmisji koronawirusa wśród
podpieczonych i personelu DPS-ów, wprowadziliśmy obowiązek wykonywania testu u
każdej osoby przed przyjęciem do placówki. Wdrożyliśmy procedury sanitarne oraz
zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu placówek np. wydzielone zostały strefy
mieszkalne, żywieniowe i administracyjne z jednoczesnym ograniczeniem
bezpośrednich kontaktów pracowników z poszczególnych stref.

Wprowadziliśmy również 14-dniowy rotacyjny system pracy personelu DPS
– wszystkim wracającym po przerwie do pracy wykonujemy, na koszt miasta, testy
na obecność COVID-19 i tylko osoby z wynikiem negatywnym zostają dopuszczone do
pracy. Dotychczas wykonaliśmy ponad 5 tys. badań pod kątem zakażenia
koronawirusem.

Taka organizacja pracy zmniejsza potencjalne ryzyko „przeniesienia
wirusa z zewnątrz” i chroni bezpieczeństwo mieszkańców domów i personelu
placówek.

Pomoc żywnościowa dla potrzebujących

Od
początku epidemii zaobserwowaliśmy wzrost liczby osób korzystających z
programów żywnościowych realizowanych przez miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej.
We współpracy z  Bankiem Żywności SOS w Warszawie została przygotowana została
rezerwa racji żywnościowych, z których każda zawierała 10 kg produktów i menu
opracowane przez dietetyka. Wystarczyło to do przygotowania trzech posiłków
dziennie przez tydzień dla jednej osoby. Z tej formy pomocy korzystali
seniorzy, osoby samotne i potrzebujące rodziny
– podkreśla Aldona
Machnowska – Góra, zastępczyni prezydenta Warszawy.

Do początku
listopada OPS-y przekazały łącznie ponad 3 tys. racji żywnościowych. W
listopadzie akcja wydawania paczek została zakończona z powodu zbliżającego się
końca terminu ważności części produktów. Paczki, które pozostały w magazynie,
wydano mieszkańcom Warszawy za pośrednictwem organizacji partnerskich Banku
Żywności  SOS.

Opieka w żłobkach w czasie COVID-19

Miasto dysponuje ponad 14,5 tys.
bezpłatnych miejsc w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3.  Z powodu
epidemii koronawirusa, zgodnie z decyzją rządu, od 12 marca 2020 r. zajęcia w
żłobkach, klubach dziecięcych i punktach dziennego opiekuna zostały zawieszone.
Warszawskie placówki zostały ponownie
otwarte dla dzieci 18 maja 2020 r., po opublikowaniu szczegółowych wytycznych
rządowych i sanitarnych. Na ich podstawie opracowaliśmy i wprowadziliśmy
procedury organizacji opieki w miejskich żłobkach.

Przed otwarciem każda
placówka została dokładnie sprzątnięta i przygotowana na przyjęcie dzieci.
Zdezynfekowane zostało również otoczenie żłobków publicznych, a pracownicy
zostali wyposażeni przez miasto w niezbędne środki ochrony osobistej.

– Opieka w miejskich żłobkach odbywa się
w reżimie sanitarnym zgodnym z wytycznymi dla instytucji opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3 – Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz wytycznych przeciwepidemicznych
Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wdrożone w placówkach procedury określają
zasady, na podstawie których, do żłobka można przyprowadzać wyłącznie zdrowe
maluchy, bez objawów infekcji. Do placówek nie są przyjmowane dzieci osób
przebywających na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych –
wyjaśnia Aldona Machnowska- Góra.

Osoba, która przyprowadza i odbiera dziecko
jest zobowiązana do noszenia maseczki, dezynfekcji rąk i zachowania dystansu
społecznego. Pomieszczenia, w których przebywają maluchy i sprzęty przez
nie używane, są utrzymywane w czystości i dezynfekowane zgodnie z
zaleceniami sanitarnymi, a sale wietrzone. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas
opieki, w żłobkach zostały zawieszone zajęcia prowadzone przez osoby i firmy
zewnętrzne.

Kadra żłobków została wyposażona w środki
ochrony osobistej takie jak: maseczki, przyłbice, rękawiczki, fartuchy.
Placówki otrzymują środki do dezynfekcji rąk i powierzchni. Wyposażyliśmy
również miejskie żłobki w dodatkowe termometry bezdotykowe do pomiaru prewencyjnego
temperatury u pracowników, dzieci oraz rodziców. Placówki publiczne otrzymały
także urządzenia do automatycznego pomiaru temperatury u osoby dorosłej
i dziecka oraz do dezynfekcji pn. „Kompaktowa śluza dezynfekcyjna Protect Gate
Kids”. Urządzenia ograniczają możliwość wejścia na teren placówki osób z
objawami chorobowymi. Obecnie rozpoczęliśmy
również procedurę zaopatrzenia żłobków w lampy bakteriobójcze i wirusobójcze. W
widocznych miejscach w placówkach zostały wywieszone plakaty informacyjne dotyczące
zalecanych działań profilaktycznych.

Na bieżąco
monitorujemy przypadki zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i związane z nimi
czasowe zawieszenia funkcjonowania grup żłobkowych lub całych placówek. W każdym takim
przypadku, kierownictwo placówki zgłasza informację do służb sanitarnych i
postępuje zgodne z decyzjami sanepidu.

Z badań, które
przeprowadziliśmy wśród rodziców i opiekunów
najmłodszych warszawiaków korzystających ze żłobków w okresie maj-sierpień, 99
proc. z nich deklarowało, że placówki w jasny i zrozumiały sposób poinformowały
o zasadach opieki w warunkach reżimu sanitarnego. Większość
ankietowanych (88 proc.) pozytywnie oceniła również wdrożone procedury
sanitarne, w tym badanie stanu zdrowia dzieci przed wpuszczeniem do żłobka.

Wsparcie dla powstańców

Powstańcy, którym miasto zapewnia dziesięć bezpłatnych kursów taksówką
miesięcznie, mogą również skorzystać z dowozu zakupów za pośrednictwem WAWA
Taxi. Kierowcy dostarczają zakupy zamówione w konkretnym sklepie lub realizują
zakupy zgodnie z przygotowaną przez powstańca listą. Jeżeli jest to zlecenie
realizacji zakupów i dostawy, to operator przyjmuje zlecenie odnotowując numer
telefonu powstańca i adres dostawy. Następnie kierowca, który podejmie
zlecenie, kontaktuje się z zamawiającym i telefonicznie przyjmuje listę zakupów
do realizacji. Dalsze ustalenia odbywają się bezpośrednio pomiędzy zamawiającym
a kierowcą. Płatność za kurs odbywa się analogicznie jak do tej pory. Kierowca
za dowóz zakupów ściąga z karty opłatę, tak jak, za przejazd z pasażerem.
Rozliczenie wydatków na zakupy odbywa się gotówką lub kartą płatniczą na
miejscu u klienta. Zakupy najczęściej będą realizowane w małych (lokalnych)
sklepach.

Z powodu epidemii koronawirusa Dom Wsparcia dla
Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22 pozostaje zamknięty do odwołania.
Opiekę nad powstańcami, którzy do niego przychodzili, sprawują pracownicy i
wolontariusze Stowarzyszenia Monopol Warszawski, czyli operatora placówki.
Pomoc polega na rozwożeniu do domów powstańców posiłków, robieniu zakupów i
realizacji recept, zawożeniu na zabiegi rehabilitacyjne oraz umawianiu
rehabilitantów do domów powstańców. Informację można uzyskać w Stowarzyszeniu
Monopol Warszawski pod nr tel. 572-817-999.

Warszawska Wigilia z dostawą

Z powodu pandemii i obowiązujących obostrzeń sanitarnych nie mogliśmy
zorganizować dostępnego dla wszystkich mieszkańców i osób przebywających w
mieście „Warszawskiego Spotkania Wigilijnego”. Aby dotrzeć ze wsparciem do
seniorów, osób z niepełnosprawnościami, samotnych, przewlekle chore i
potrzebujących rodzin, w tym roku, razem z fundacją Wolne Miejsce,
zorganizowaliśmy akcję „Warszawska Wigilia z dostawą”. 24 grudnia, pod drzwi
potrzebujących mieszkańców, 250 wolontariuszy dostarczyło ponad 7 tys. paczek z
tradycyjnymi wigilijnymi potrawami. Cała akcja została zorganizowana z
zachowaniem reżimu sanitarnego.

pozycjonowanie stron warszawa