Rząd podjął także decyzję o rozpoczęciu rejestracji dla pozostałych pedagogów oraz przedłużył naukę zdalną do końca lutego dla młodzieży i uczniów klas 4-8. Decyzją rządu nauczycielom do 65. roku życia będzie podawana szczepionka AstraZeneca. Natomiast nauczycielom, którzy mają więcej niż 65 lat, preparat BioNTech/Pfizer lub Moderna.

Dobrze, że zdecydowano się na zaszczepienie nauczycieli, szkoda że nie objęto nimi również pracowników niepedagogicznych. To ponad 13 tys. osób w naszych placówkach. W ten sposób nie uda się zapewnić całkowitego bezpieczeństwa w szkołach i przedszkolach, a tego oczekują zarówno nasi pracownicy jak i rodzice – stwierdza Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Szczepieniami w pierwszej grupie zostaną objęci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, osoby zatrudnione na stanowisku pomocy nauczyciela, osoby zatrudnione na stanowisku pomocy wychowawcy, nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic), nauczyciele szkół i placówek specjalnych, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz dyrektorzy placówek oświatowych. W warszawskich przedszkolach oraz szkołach podstawowych (kl. 1-3, oddziały przedszkolne) stacjonarnie naucza i opiekuje się dziećmi ponad 11,9 tys. nauczycieli. Ponad tysiąc osób (na etatach pedagogicznych) pracuje w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i poradniach specjalistycznych, a ponad 2,2 tys. w placówkach specjalnych. Z kolei w miejskich żłobkach, w których zatrudniamy ponad 2 tys. osób, blisko 1,2 tys. zadeklarowało chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19. W niepublicznych placówkach żłobkowych dotowanych przez miasto na szczepienia zgłosiło się blisko 500 osób. Dziś, 12 lutego, rozpoczęły się szczepienia przeciw COVID-19 pierwszej grupy pedagogów. Aktualnie przygotowaliśmy 24 miejskie punkty na szczepienia nauczycieli – z zamówionych 3,3 tys. dawek otrzymaliśmy 900 sztuk, które trafiły do ośmiu przychodni. Ogółem w woj. mazowieckim na szczepienia zgłosiło się 42,5 tys. nauczycieli. Zapisy dla nauczycieli, którzy nie zapisali się w I etapie i pedagogów z pozostałych roczników (uwaga: do 65 r.ż.) rozpoczną się w poniedziałek, 15 lutego. W stołecznych szkołach jest zatrudnionych obecnie 31 tys. nauczycieli i ponad 13 tys. pracowników niepedagogicznych. Jak się zaszczepić? Nauczyciele, którzy chcą się zaszczepić, powinni się zgłosić do dyrektora swojej placówki, który wypełni formularz zgłoszeniowy w Systemie Informacji Oświatowej i prześle go do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Formularz z listą zgłoszoną do szczepienia zostanie przekazany do właściwego szpitala węzłowego (w najbliższej okolicy danej szkoły lub placówki). A gdy szczepionka będzie dostępna, szpital poinformuje dyrektora, kiedy jego pracownicy mogą przyjechać na szczepienie. Testy na obecność SARS-Cov-2 Trwają też powtórne testy przesiewowe na obecność SARS-Cov-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych. A 14 lutego rozpocznie się testowanie nauczycieli z przedszkoli. Aktualnie testowanie obejmuje osoby, które były już sprawdzane w ramach powrotu do szkół po feriach zimowych, otrzymały wynik negatywny i chcą ponownie poddać się badaniu. Również pracownicy instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech otrzymali możliwość wykonania testów przesiewowych pod kątem COVID-19. Ponad 400 pracowników miejskich żłobków chce poddać się tym badaniom. Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce indywidualnie zgłaszają swoich pracowników do testów przesiewowych. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-nauczycieli Więcej informacji o Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19: https:// https://www.gov.pl/web/szczepimysie .