Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej
zostanie wręczona już po raz 12. Stolica wyróżnia w ten sposób najciekawsze
inicjatywy edukacyjno-kulturalne realizowane przez warszawskie szkoły,
przedszkola, wyższe uczelnie, organizacje pozarządowe, instytucje kultury oraz
podmioty prywatne.

Zależy nam na
nagradzaniu oryginalnych koncepcji z zakresu szeroko rozumianej edukacji
kulturowej, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata, jakimi są:
kryzys klimatyczny, potrzeba poszanowania dziedzictwa przyrodniczego, budowanie
dobrych relacji i współpracy
– mówi
zastępczyni prezydenta Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

Zgłoszenia można
składać do 30 czerwca 2021 r. poprzez formularz elektroniczny pod
adresem http://konkurs2021.edukacjakulturalna.pl

Przyszłość
edukacji kulturalnej

Doświadczenia ostatnich miesięcy to
nowe wyzwania dla edukacji kulturalnej. Wśród nich na pierwszy plan
wysuwają się: kondycja psychiczna dzieci i młodzieży, zielona edukacja
będąca odpowiedzią na kryzys klimatyczny, edukacja medialna czy rozwijanie
kluczowych kompetencji jak krytyczne myślenie czy praca zespołowa. 

Opracowywaniem nowych kierunków i rekomendowaniem
ciekawych inicjatyw zajmie się  powołany
niedawno przez prezydenta m. st. Warszawy zespół do spraw edukacji
kulturalnej. Koordynatorką merytoryczną prac nad
nową odsłoną edukacji kulturalnej w Warszawie została Edyta Ołdak,
absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie, znana w
środowisku animatorka i edukatorka, realizatorka
wielu nagradzanych projektów edukacyjnych.