Stoimy przed jednym z największych wyzwań – kryzysem klimatycznym. Aby mu przeciwdziałać, musimy ciągły wzrost zastąpić rozwojem zrównoważonym. W 2018 roku Warszawa zobowiązała się do redukcji gazów cieplarnianych o 40 proc. do 2030 r. Dziś deklaruję dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Będziemy też inwestować w odporność miasta na zmiany klimatu – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Program „Zielone Miasta” (EBRD Green Cities) ma na celu wspieranie dużych miast w projektach, które prowadzą do zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) może wesprzeć finansowo miejskie inwestycje m.in. w ekologiczny transport miejski, wydajną energetykę, termomodernizację czy gospodarkę odpadami. Pod uwagę będą brane rozwiązania wspomagające efektywną walkę z globalnym ociepleniem. Polskim samorządom coraz trudniej finansować projekty inwestycyjne z własnego miejskiego budżetu. Zielona Wizja Warszawy, czyli konkretnie zbilansowany plan, umożliwi łatwiejsze pozyskanie zewnętrznych funduszy.

W programie uczestniczy już kilkadziesiąt miast z Europy Środkowo-Wschodniej i Azji, m.in. Sofia, Tirana, Tbilisi, Kijów, Belgrad. Warszawa jest pierwszym polskim miastem, które przystąpiło do programu.

„Zielone Miasta” w Warszawie

Warszawa przystąpiła do programu „Zielone Miasta” w czerwcu 2020 r. Od grudnia – w ciągu 12 miesięcy – dla Warszawy zostanie przygotowana długoterminowa strategia zrównoważonego rozwoju wraz z opracowaniem jej krótkoterminowych celów. Przeanalizowane zostaną różne obszary funkcjonowania miasta, takie jak źródła energii i ciepłownictwo, gospodarka odpadami, termomodernizacja, adaptacja do zmiany klimatu, oświetlenie uliczne, jak również transport.

Efektem prac będzie zestaw szytych na miarę rekomendacji i propozycji inwestycyjnych. Integralną częścią projektu jest też plan ich wdrażania oraz szacowane koszty na poziomie inwestycyjnym i operacyjnym wraz ze wskazaniem potencjalnych źródeł finansowania oraz sposobów ich realizacji.

Prace zakończymy przygotowaniem raportu GCAP w grudniu 2021 r. Niezwykle ważnym elementem przygotowania planu będą warsztaty – będziemy współpracować z organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami, jak i przedsiębiorstwami, które są kluczowe dla wdrażania koniecznych działań – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.   

Międzynarodowa współpraca

Warszawskich urzędników w realizacji projektu wesprze organizacja C40 Cities – grupa progresywnych klimatycznie miast. Projekt jest współfinansowany przez Taiwan Business (Fundusz Współpracy Technicznej EBOR) i Ministerstwo Finansów. Za przygotowanie dokumentu odpowiedzialna będzie firma Arup – skupiająca projektantów, planistów, inżynierów, architektów, konsultantów i specjalistów technicznych.

Zrównoważony rozwój jest dla nas priorytetem, a miasta są jednym z kluczowych podmiotów wdrażania tej idei. Jesteśmy dumni, że wspólnie z naszymi partnerami będziemy kształtować zielony rozwój Warszawy – mówi Elżbieta Cichońska, prezes zarządu Arup Polska.

Zakup pociągów dla metra

Warunkiem przystąpienia do programu była realizacja inwestycji, której efektem będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. W przypadku Warszawy był to zakup taboru dla II linii metra. Umowę na zakup do 45 pociągów za ponad 1,3 mld zł miasto podpisało ze Skodą w styczniu 2020 roku.  Nawet połowę tych kosztów ma pokryć preferencyjny kredyt od unijnego Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Pozostałe finansowanie będzie pochodzić z kredytów EBOR oraz ING – Warszawskie Metro uzyskało 392,5 mln złotych wsparcia.

Transmisję z konferencji prasowej o rozpoczęciu projektu można obejrzeć na profilu FB Rafała Trzaskowskiego oraz Miasta Stołecznego Warszawy.