Procedura wyboru wykonawcy składa się z kilku etapów. Do kolejnego będzie
dopuszczonych maksymalnie pięciu potencjalnych partnerów – negocjacje z nimi
rozpoczną się pod koniec kwietnia br. Wówczas zostanie wypracowany model
realizacji przedsięwzięcia, a także szczegółowy podział zadań i ryzyk wraz z
warunkami umowy. Negocjacje potrwają do końca tego roku. W maju 2022 r.
uczestnicy postępowania zostaną zaproszeni do złożenia ofert, a miasto wybierze
najkorzystniejszą z nich. Prace projektowe będą mogły rozpocząć się
jeszcze w tym samym roku.

Ostatecznie wybrany wykonawca w zamian za
sfinansowanie i realizację planowanej inwestycji otrzyma prawo do eksploatacji
całego obiektu. To również z nim przyszli najemcy będą ustalać warunki swojej
działalności na terenie wyremontowanej Hali.

Do czasu wyboru wykonawcy remontu, Hala
Gwardii będzie działać tak jak dotychczas. Miasto podpisało umowę z obecnym
operatorem – firmą CBR Events na prowadzenie działalności w tej lokalizacji
przez kolejnych 17 miesięcy, czyli do czerwca 2022 r. 

Rewaloryzacja obiektu jest możliwa dzięki formule
partnerstwa prywatno-publicznego.

– PPP to przede wszystkim dobre
wydatkowanie środków publicznych dzięki zaangażowaniu kapitału prywatnego w
inwestycje, możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia biznesu. J
est
to sprawdzona formuła dla projektów, które łączą w sobie różne cele
– wyjaśnia Rafał Trzaskowski,
prezydent m.st. Warszawy. – Właśnie takim
projektem jest Hala Gwardii, w której po zakończonym remoncie będziemy mogli
cieszyć się nowoczesną przestrzenią handlową, targiem z lokalną, zdrową żywnością, strefą kulinarną,
ale też miejscem spotkań
i
wydarzeń kulturalnych
– dodaje prezydent.  

Projekt polegać będzie na
przeprowadzeniu generalnego remontu zabytku tak, by przywrócić Hali jej unikatowy,
oryginalny handlowo-usługowy klimat. Ze względu na wartości
historyczne budynku remont będzie prowadzony w oparciu o wytyczne
konserwatorskie. Wykonawca odnowi i uzupełni zachowane detale elewacji (m.in.
gzymsy, balustrady, opaski okienne), a wszystkie ślady związane z działaniami
wojennymi (np. ślady po kulach) zostaną zakonserwowane. Co ważne, wytyczne nie
dopuszczają handlu wielkopowierzchniowego i dyskontowego.

Rewaloryzacja Hali Gwardii to istotny element
nowego programu wdrażanego przez m.st. Warszawa pn. Nowe
Centrum Warszawy
. Nowe Centrum Warszawy
to program, którego celem jest przekształcenie ścisłego śródmieścia Warszawy w
wygodną, dostępną i zieloną przestrzeń publiczną.