Młode ptaki

Młode, w pełni opierzone ptaki, przebywające poza gniazdem, to  tzw. podloty. Bardzo często uznawane są za chore lub ranne, co kończy się zabraniem ptaka i przewiezieniem go do pobliskiego ośrodka rehabilitacji, weterynarza lub na samodzielnym odchowie w domu.

Niestety, takie postępowanie przynosi więcej szkody niż pożytku. Opuszczanie gniazda i samodzielne poznawanie świata jest ważnym elementem w rozwoju młodych ptaków – w ten sposób uczą się skutecznie ukrywać, żerować, latać itp., pod czujnym okiem przebywających w pobliżu rodziców.

Wielu najmłodszych pacjentów Azylu to zupełnie zdrowe ptaki, które pracownicy odchowują i przygotowują do powrotu na łono natury.

Jak więc ocenić, czy znaleziony ptak faktycznie potrzebuje pomocy?

Należy ocenić sytuację wg poniższych kryteriów. Ptak potrzebuje pomocy jeśli:

✔️ nie jest opierzony,

✔️ ma wyraźne obrażenia – rany, złamania itp.,

✔️ jest atakowany przez inne zwierzęta,

✔️ po długiej obserwacji nie stwierdzono obecności rodzica, co oznacza, że ptak nie jest karmiony.

Ptak ma się dobrze i można go zostawić gdy:

✔️ jest opierzony,

✔️ nie zauważono żadnych obrażeń, ptak nie ma problemów z poruszaniem się,

✔️ zaobserwowano dorosłe ptaki.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Ptasiego Azylu.

Ptasi Azyl

Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Chronionych w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym jest częścią sieci ośrodków rehabilitacji rozsianych po całej Polsce. Współpracuje z wieloma instytucjami badawczo-naukowymi, ośrodkami akademickimi oraz organizacjami ochroniarskimi. Głównym celem jest zapewnienie opieki, leczenia, rehabilitacji i możliwości powrotu do środowiska naturalnego chorych i trafiających w ręce ludzi ptaków.

Przy takiej liczbie ptaków w ośrodku pracownicy są całkowicie pochłonięci opieką nad nimi. Poza nowymi pacjentami muszą się także opiekować ptakami, które już są w ośrodku – nakarmić, posprzątać, podać leki, przygotować jedzenie. A najmłodsze ptaki karmi się co 40-60 minut.