„Przeglądy
Technologiczne” to cykl otwartych spotkań, których organizatorem jest m.st.
Warszawa.  Są okazją do wymiany wiedzy,
prezentacji pomysłów oraz dyskusji o technologiach i możliwościach ich
zastosowania w mieście. Podczas spotkań firmy prezentują innowacyjne  rozwiązania przedstawicielom miasta,
instytucji naukowych i otoczenia biznesu.

 Tegoroczne
spotkanie odbędzie się 17 czerwca 2021 r. w godzinach 10:00-12:30 na platformie
on-line. Każdy prelegent przez  10 minut 
będzie przedstawiał swoje rozwiązanie, a potem przez 5 minut odpowiadał
na pytania. Po zakończeniu prezentacji, wszyscy uczestnicy mogą wziąć udział w
warsztatach w sieci.

 Ekonomia
współdzielenia

Współczesne metropolie mierzą się z
wyzwaniami, które wymagają szybkich reakcji. Te problemy to skutki zmian
klimatu, transport, gospodarowanie odpadami czy przeludnienie.

Idea ekonomii współdzielenia daje szansę na wspólne
znalezienie rozwiązań i  przemianę
tradycyjnej gospodarki. Oferuje samorządom innowacje, które umożliwiają
racjonalne gospodarowanie zasobami, świadczenie usług czy wspólne korzystanie z
zasobów, czasu, umiejętności bądź kapitału.

Warszawa wspiera budowanie miejskiego ekosystemu
ekonomii współdzielenia. Upowszechnia wiedzę 
na temat „sharing economy” oraz promuje inicjatywy z tego zakresu.

 #7 „Przegląd Technologiczny” będzie przeglądem
inicjatyw, które wpisują się w ideę „sharing city” (miasta współdzielonego). To
projekty, które wspierają zrównoważony rozwój miast w duchu ekologicznym. M.in.
chodzi o „less waste” (mniej śmieci, mniej marnowania). Zaprezentowane będą
dostępne rozwiązania, które wykorzystują ideę współdzielenia i podnoszą  jakość życia mieszkańców.

 Prezentowane rozwiązania mogą obejmować następujące
obszary współdzielenia:

 • mobilność
 • przestrzenie
 • usługi
 • towary (w tym żywność)
 • energia
 • zasoby ekonomiczne
 • zasoby wiedzy

Jak
wziąć udział w #7 „Przeglądzie Technologicznym”?

Dla prezentujących

 • Do udziału w „Przeglądzie Technologicznym”
  zapraszamy – w roli prezentujących – firmy, które chciałyby zaproponować  swoje rozwiązania technologiczne dla miast.  
 • Zgłoszenie udziału
  prosimy przesłać elektronicznie za pośrednictwem formularza on-line do dnia 10
  czerwca 2021 r. W formularzu prosimy o krótki 
  opis Państwa inicjatywy.
 • Liczba miejsc
  ograniczona (6-8 prezentujących).
 • Formularz zgłoszeniowy: #7 Przegląd Technologiczny – Ekonomia Współdzielenia :
  Centrum Przedsiębiorczości Smolna

 Dla słuchaczy

Wydarzenie wpisuje się w „Program generujemy
innowacje” realizując cel 4.2. „Strategii #Warszawa2030”.

 Partnerami
wydarzenia są:

Unia
Metropolii Polskich

Fundacja
Venture Cafe Warsaw
i District Hall