W pierwszych dwóch latach
swojej kadencji, Rafał Trzaskowski, prezydent m. st. Warszawy – zgodnie z obietnicami
wyborczymi – skupił się na podnoszeniu jakości życia mieszkańców Warszawy. Został
zrealizowany program bezpłatnych żłobków (14,5 tys. miejsc), powstało 9 szkół i
15 przedszkoli, a kolejnych kilkanaście jest w budowie. Transport publiczny
rozwija się w szybkim tempie, przyjęto rekomendacje Warszawskiego Panelu
Klimatycznego, poprawiamy bezpieczeństwo i dbamy o naszych seniorów.

Jeden nadzór nad planowaniem
i realizacją

Kolejną
ważną obietnicą prezydenta był także projekt Nowego Centrum Warszawy. – Ten projekt,
to nie tylko zmiany infrastrukturalne, ale także zmiana funkcji przestrzennej
wraz z jej zaplanowaniem. Stąd zdecydowałem o przekazaniu nadzoru nad Biurem
Polityki Mobilności i Transportu Michałowi Olszewskiemu, który sprawuje
jednocześnie nadzór nad Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego

uzasadnia zmiany Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Taka zmiana przyspieszy
obieg dokumentów i proces realizacji Nowego centrum Warszawy, który wchodzi w
decydującą fazę. Zakończyła się przebudowa centralnego odcinka al. Jana Pawła II,
została zawarta umowa na przebudowę pl. Pięciu Rogów. Wkrótce powstanie droga
rowerowa wzdłuż ul. Marszałkowskiej oraz trwają zaawansowane prace nad
wyznaczeniem naziemnych przejść dla
pieszych na rondzie Dmowskiego. 

Zmiany w nadzorze

Po
zmianach, Michał
Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy sprawuje nadzór nad sprawami z
zakresu architektury, zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji,
polityki związanej z pozyskiwaniem funduszy europejskich, polityki
miejskiej oraz polityki metropolitarnej, koordynowania tworzenia planów i
strategii rozwoju m.st. Warszawy oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych
na ich realizację, inwestycji m.st. Warszawy, polityki mobilności i transportu
oraz gospodarki odpadami.

Robert Soszyński,
zastępca prezydenta m.st. Warszawy sprawuje nadzór nad sprawami z zakresu
infrastruktury, geodezji i katastru, gospodarki nieruchomościami, koordynacji
inwestycji i remontów w pasie drogowym m.st. Warszawy, oddawania gruntów
w użytkowanie wieczyste w trybie Dekretu o własności
i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy oraz w trybie
ustawy o gospodarce nieruchomościami, wypłat odszkodowań za nieruchomości
warszawskie na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.