Pomimo sezonu wakacyjnego prace
na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul.
Zabranieckiej nie zwalniają tempa.  Projekt rozbudowy i modernizacji
stołecznej instalacji termicznego przekształcania odpadów wszedł w kolejną fazę
realizacji. Obecnie trwają prace przygotowawcze związane z wykonaniem
fundamentów pod konstrukcje wsporcze dla przenośnika odpadów do istniejącej
linii K1 oraz płyty fundamentowej nowego komina.

– Zostało wykonane palowanie,
wylano beton podkładowy i odkuto głowice pali. Prowadzone są prace związane z
izolacją (polegające na ułożeniu mat bentonitowych) oraz ze zbrojeniem, które
zakończą się betonowaniem fundamentów. Na tym etapie następują także rozbiórki
kolejnych obiektów oraz dostosowywanie tych istniejących – dla zapewnienia ciągłej
pracy instalacji podczas rozbudowy. Trwa także przenoszenie układów dowozu i
transportu odpadów. W efekcie tych wszystkich działań możliwe będzie
rozpoczęcie prac przy kolejnych obiektach –

informuje Grzegorz Nakonieczny, dyrektor Działu Inwestycji i Rozwoju MPO
Warszawa.

Z korzyścią dla mieszkańców i
środowiska

Po zakończeniu modernizacji
zakładu stolica dysponować będzie największą i najbardziej efektywną instalacją
termicznego przekształcania odpadów w Polsce. Projekt realizowany jest w
oparciu o najlepsze dostępne rozwiązania techniczne. Trzy niezależne linie
technologiczne – o łącznej wydajności ponad 300 tys. ton odpadów rocznie – będą
adekwatną odpowiedzią na potrzeby tak dużego i dynamicznie rozwijającego się
miasta, jakim jest Warszawa.

Na terenie ZUSOK wybudowana
zostanie nowoczesna, automatyczna sortownia odpadów. Zastosowane w inwestycji
najlepsze rozwiązania technologiczne zminimalizują zaś możliwość negatywnego
oddziaływania instalacji na otoczenie. Korzyścią z realizowanej na Targówku inwestycji
będzie również ograniczenie dotychczasowych kosztów związanych z transportem
oraz zaleganiem stołecznych odpadów komunalnych. Przyczyni się to do ogólnej
stabilizacji cen wywozu odpadów w Warszawie.

Dodatkowo, w wyniku
przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych, wytworzona zostanie też
energia odpowiadająca rocznemu zapotrzebowaniu ok. czternastu tysięcy
stołecznych gospodarstw domowych (200 tys. MWh energii cieplnej/rok, 100 tys.
MWh energii elektrycznej/rok). Zasili ona miejską sieć elektrociepłowniczą.

Zakończenie rozbudowy i
modernizacji ZUSOK-u zaplanowane jest na przełomie 2023 i 2024 roku.