Obecnie lasy w Warszawie zajmują blisko 8
tys. ha, co stanowi około 15% powierzchni miasta. Rozmieszczone są one głównie
na obrzeżach miasta, w 27 kompleksach. Zachowanie ich dla kolejnych pokoleń
warszawiaków wymaga prowadzenia wielu zabiegów pielęgnacyjnych, które w
perspektywie dziesięcioleci są dla naszych lasów niezbędne.

Leśne spacery

Ideą spacerów jest przybliżenie warszawiakom
podstawowych zagadnień z zakresu gospodarki leśnej i w ten sposób zwiększenie
świadomości społecznej na ten temat. Jak wygląda praca leśnika w mieście? Co to
jest przebudowa drzewostanu i dlaczego jest prowadzona? Czym jest odnowienie
naturalne i sztuczne? Jak wyglądają poszczególne fazy rozwojowe drzewostanu i
następstwo pokoleń? Jak rozpoznawać gatunki drzew? Jakie zasady obowiązują w
rezerwacie przyrody?

Spacery, które były niezwykle popularnym
elementem leśnych pikników edukacyjnych, w tym roku organizowane są dla osób
dorosłych, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów klas 6 – 8 szkół
podstawowych. Odbywają się one w lasach: Kabackim, Bemowo, Bielańskim i Bródno.

Terminy spacerów oraz formularz zapisów jak
zawsze na stronie internetowej Lasów Miejskich – Warszawa.

pozycjonowanie stron warszawa