Tegoroczna zima jest jedną z najbardziej intensywnych w ostatnich kilku latach. Warunki atmosferyczne wymagają zdecydowanych działań, dlatego tak ważne – w kontekście porządku i bezpieczeństwa – jest funkcjonujące w Zarządzie Oczyszczania Miasta Centrum Dowodzenia. To serce ZOM-u – tu podejmujemy decyzje o wyjeździe posypywarek, sprzątaniu ulic po kolizjach czy manifestacjach – mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Całą dobę w gotowości

Bezpieczne funkcjonowanie tak dużego miasta, jakim jest Warszawa, wymaga całodobowej czujności i pracy miejskich służb – w tym również służb oczyszczania miasta. Ma to szczególne znaczenie zimą, gdy pogoda zmienia się bardzo dynamicznie i łatwo o gołoledź.

To właśnie w takich sytuacjach w Centrum Dowodzenia podejmuje się decyzje o wyjeździe posypywarek.

Monitorujemy pogodę

Podczas sezonu zimowego szczególną uwagę zwracamy na pogodę – w Centrum Dowodzenia ZOM całodobowo monitorujemy prognozy. Spływają tu również dane ze stacji meteorologicznych – w Warszawie jest ich 18. Podają nam dane m.in. o wilgotności powietrza, temperaturze i opadach. Do Centrum Dowodzenia docierają też bezpośrednie informacje od kontrolerów ZOM, którzy przez całą dobę sprawdzają w terenie stan ulic.

Dzięki analizie zebranych informacji jesteśmy w stanie zareagować z odpowiednim wyprzedzeniem. Możemy też zdecydować o liczbie pojazdów, które powinny wyjechać na ulice.

Opady śniegu nie zawsze oznaczają konieczność działania na wszystkich ulicach – niekiedy wskazane jest posypywanie jedynie mostów, wiaduktów i stromych ulic, gdzie ryzyko powstawania gołoledzi jest większe.

Informacje z całego miasta

Praca Centrum Dowodzenia ZOM jest intensywna nie tylko zimą. Przez cały rok całodobowo monitorujemy stan czystości infrastruktury miejskiej. Do Centrum spływają informacje o nagłym zaśmieceniu jezdni czy przystanków. Takie zgłoszenia wpływają od kontrolerów ZOM, a także innych służb – Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.

Na sygnał z ZOM-u do działań wyjeżdża Pogotowie Porządkowe, które usuwa np. pozostałości po kolizjach czy wycieki olejów i paliw.

Kontrola w czasie rzeczywistym

W Centrum Dowodzenia ZOM sprawdzamy również jak przebiegają właśnie prowadzone prace. Pługi i posypywarki, a także zamiatarki i zmywarki wyposażone są w system GPS.

Dzięki temu w czasie rzeczywistym możemy obserwować, gdzie są pojazdy, z jaką prędkością się poruszają i czy zraszają jezdnię lub odgarniają śnieg. Te informacje – wraz z danymi od kontrolerów ZOM obecnych na miejscu prac – pozwalają na bieżąco kontrolować jakość sprzątania Warszawy.

Całodobowo dla mieszkańców

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Przez telefon, czat czy aplikację o każdej porze można zgłaszać nieprawidłowości, miejsca wymagające posprzątania lub naprawienia, a także uzyskać informacje o funkcjonowaniu miasta.