Ze względu na epidemię, w Urzędzie m.st. Warszawy zostały wprowadzone ograniczenia w obsłudze mieszkańców, jednak pomimo tego warszawiacy mogli załatwiać swoje sprawy na bieżąco. Bez wcześniejszego umówienia można było odebrać dowód osobisty czy uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania w wyborach prezydenckich lub dopisać się do spisu wyborców.

Coraz popularniejszy ePUAP

W ubiegłym roku warszawiacy chętniej korzystali z platformy ePUAP. Bez wychodzenia z domu można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, zgłosić miejsce pobytu czy dopisać się do spisu wyborców. W 2020 r. mieszkańcy stolicy załatwili ponad 55 tys. spraw w ten sposób (dot. spraw zleconych z zakresu administracji rządowej). To wzrost o ok. 40 proc. w porównaniu z 2019 r. Warunkiem skorzystania z takiej usługi jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Ewidencja ludności i wydawanie dowodów osobistych

W 2020 r. Urząd m.st. Warszawy zrealizował 233 747 spraw związanych z ewidencją ludności. W Warszawie zameldowało się 79 529 nowych osób, wymeldowało się 20 729 mieszkańców, a 34 044 osoby otrzymały numery PESEL. Zostało wydanych 126 009 dowodów osobistych, a unieważnionych 50 267 takich dokumentów.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w stolicy było zameldowanych blisko 1,7 mln osób na pobyt stały lub czasowy. Do najliczniej zamieszkałych dzielnic należą: Mokotów (205 tys. osób), Praga-Południe (171 tys.), Ursynów (prawie 143 tys.) i Wola (134 tys.).

Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami

Na 31 grudnia 2020 r. w Warszawie były 12 842 organizacje pozarządowe, w tym 5 042 stowarzyszenia rejestrowe i 6 519 fundacji. 1281 to stowarzyszenia zwykłe, związki stowarzyszeń oraz terenowe jednostki organizacyjne z osobowością prawną lub bez niej.

Z racji nadzoru nad działalnością organizacji pozarządowych w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zrealizowano 1771 spraw związanych z nadzorem nad stowarzyszeniami i fundacjami. Wśród nich były 944 sprawy dotyczące działalności organizacji rejestrowych oraz 315 wniosków o wpis lub wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych, a także sprawy związane z ich działalnością. Urząd przeprowadził ponadto 512 postępowań nadzorczych.