W
ramach pakietu #WarszawaPomaga mniej za czynsze w
miejskich lokalach zapłaciło blisko 3,5 tys. najemców, w sumie była to kwota 35
830 108,33 zł. Z kolei ulgi z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły 7 392 915 zł i
skorzystało z nich 689 wnioskodawców. Pomoc otrzymali także najemcy ogródków
gastronomicznych – wpłynęło 58 wniosków o obniżenie czynszu dzierżawnego i 338
wniosków o obniżenie opłaty związanej z handlem. W decyzjach wydawanych po 6 czerwca 2020
r. opłaty są naliczane według obniżonych stawek.

Odroczone i rozłożone na raty podatki

Centrum Obsługi Podatnika
przyjęło dotąd 812 wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań. Jako powód ich złożenia podatnicy wskazują problemy z płynnością finansową
spowodowane stanem epidemii. Od marca do grudnia łączna suma odroczonych i
rozłożonych na raty spłat to około 3 272 000 zł. 

Ponad miliard złotych wypłaconych w ramach tarczy
antykryzysowej

Stołeczny Urząd Pracy rozpatrzył blisko 98 proc. wniosków w ramach
realizacji tarczy antykryzysowej. Do tej pory wpłynęło 184 688 wniosków. Warszawa
wypłaciła już przedsiębiorcom ponad miliard zł (dokładnie 1 058 386 794,69
zł) wsparcia.  

Programy doradcze w Centrum Przedsiębiorczości
Smolna

Przedsiębiorcy
korzystają też z oferty Centrum Przedsiębiorczości Smolna. 348 osób odwiedziło
punkt informacyjny pytając o tarczę antykryzysową, warunki prowadzenia
działalności gospodarczej oraz rodzaje dofinansowania.

W ramach programu
doradczego Academy_Smolna (on-line) zrealizowano  662 godz. doradztwa księgowego, prawnego i
biznesowego. W projekcie wzięło  udział
361 uczestników (236 kobiet i 125 mężczyzn). Z 6-miesięcznego mentoringu
skorzystało 5 firm. W ramach cyklu spotkań on-line #Net_Smolna 2020 – programu
wspierającego małe i średnie przedsiębiorstwa – odbyło się 13 spotkań
warsztatowych, w których udział wzięło 337 osób. Zakończyła się także siódma
edycja miejskiego programu akceleracyjnego Warsaw Booster. Ze wsparcia w
programie skorzystało 20 startupów, młodych firm technologicznych oraz twórców
projektów biznesowych. 

Wydłużenie czasu na opłaty, poręczenie zamiast
kaucji

W sierpniu uzupełniono
pakiet pomocowy o kolejne rozwiązania, tj. wydłużenie okresu obniżek czynszów w
miejskich lokalach użytkowych i wprowadzenie możliwości
wnoszenia kaucji przy umowach na najem lokali w formie poręczenia przez inny podmiot.
Zaczęły także obowiązywać niższe stawki za zajęcie pasa drogowego (do 75 proc.),
wydłużony jest czas na opłacenie III raty za koncesję na alkohol. Uruchomiono
programy akceleracyjne i doradczo-szkoleniowe.

Pomoc w 2021 roku –
dodatkowe rozwiązania

Już w I kwartale 2021 pakiet zostanie poszerzony o kolejne rozwiązania
m.in. w zakresie odstąpienia od waloryzacji czynszów w miejskich lokalach
użytkowych.Kontynuowane będą także programy doradcze – ankiety uczestników
świadczą o tym, że były dobrze dopasowane do ich potrzeb. Wysoko oceniony
został m.in. projekt Academy_Smolna. Tym razem
zaproponujemy uczestnikom jeszcze większą liczbę godzin zajęć. Program na
stałe znajdzie się w ofercie Centrum Przedsiębiorczości Smolna. W roku 2021 chcemy w szczególności
wesprzeć osoby, które ucierpiały z powodu pandemii i potrzebują wsparcia w
przetrwaniu lub zmianie modelu biznesowego, tak aby uratować swoją firmę i
utrzymać miejsca pracy.