Mimo pandemii stolica współpracowała z
wieloma miastami i organizacjami międzynarodowymi na całym świecie. Braliśmy
udział w seminariach i konferencjach na zaproszenie Berlina, Londynu, Pragi,
Bratysławy, Florencji, Paryża i Los Angeles. Uczestniczyliśmy także w
spotkaniach organizacji Bloomberg Foundation, C40 i Eurocities.  Przedstawiciele miasta i placówek medycznych
byli z wizytą studyjną w Berlinie – zapoznawali się z tamtejszym systemem walki
z koronawirusem. Toczyły się także rozmowy dotyczące pozyskania dodatkowych
środków ochronnych oraz innych materiałów medycznych w ramach
współpracy miast siostrzanych – Berlin i Tajpej. Warszawa zorganizowała również z okazji 30-lecia polskiego samorządu debatę na temat zmian,
jakie zajdą w europejskich miastach w wyniku COVID-19. W debacie online wzięli udział
burmistrzowie Sztokholmu, Londynu,
Pragi, Bratysławy i Budapesztu.

Bezpośredni dostęp do funduszy UE – Pakt
Wolnych Miast i Komitet Region
ów

Pakt Wolnych Miast dąży do stworzenia
bezpośredniego finansowania dla miast i regionów
– zmian w nowej perspektywie UE. Zorganizowano na ten temat wiele spotkań z
przedstawicielami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Odbyła się także wspólna akcja ponad 300
przedstawicieli samorządów węgierskich i
polskich w sprawie zagrożenia wetem nowego budżetu UE.Utworzono grupę roboczą dotyczącą zielonych
inicjatyw na poziomie miast Paktu. Aktualnie toczą się prace nad uruchomieniem
programu stypendialnego. Natomiast podczas obrad Europejskiego Komitetu Regionów prezydent Rafał Trzaskowski był
sprawozdawcą opinii na temat Paktu Klimatycznego – zawiera ona kompleksowe
stanowisko i priorytety miast i regionów w zakresie zielonej agendy.  

Solidarność Międzynarodowa

Warszawa
zorganizowała i koordynowała w zeszłym roku dwie wspólne akcje samorządów w
Polsce i Europie – Międzynarodowy Dzień
Tolerancji oraz pod hasłem  Solidarni
z Białorusią
. Obie zakończone oficjalnym apelem.

Działania na rzecz
mniejszości białoruskiej i cudzoziemców

W
Warszawie został powołany zespół roboczy w związku z trudną sytuacją
polityczno-społeczną na Białorusi. Opracowuje procedury działania na wypadek
nagłego wzrostu liczby Białorusinów, uciekających przed prześladowaniami do Warszawy.
Przygotowano dodatkowe wsparcie psychologiczne, poradnictwo prawne i językowe w
ramach działań Centrum Wielokulturowego. Stolica
wspierała społeczność białoruską
w Warszawie. We współpracy z Fundacją „Białoruski Dom”, Centrum
Białoruskiej Solidarności i warszawskim Domem Spotkań z Historią przygotowaliśmy
wystawę „Białoruś. Droga do wolności”, ukazującą ubiegłoroczne
protesty przeciwko fałszowaniu wyborów prezydenckich i łamaniu praw człowieka. Działania te
miały na celu nie tylko wyrażenie solidarności z sąsiadami walczącymi o
demokrację, ale też ułatwienie odnalezienia się w Warszawie tym z Białorusinów, którzy zdecydowali się związać przyszłość z
naszym miastem.

Miasto
przygotowało informator w języku ukraińskim, białoruskim oraz angielskim, a
także  opracowało schemat anglojęzycznej
wersji nowego Portalu Informacyjnego Urzędu m.st. Warszawy. Przygotowane
zostały także badania cudzoziemców – mieszkańców Warszawy. Uzyskaliśmy wiedzę
na temat ich potrzeb i oceny działań miasta. Efektem ma być lepsza współpraca
między obcokrajowcami a urzędem.

Eurocities i inne stowarzyszenia – partnerska
współpraca

Zakończyła
się procedura przystąpienia Warszawy do sieci miast Mayors for Peace. Poza tym
przedstawicielka naszego miasta – Natalia Boitot z Biura Współpracy
Międzynarodowej ponownie została wybrana na stanowisko wiceprzewodniczącej
Grupy Roboczej ds. Żywności sieci miast EUROCITIES; kolejny raz objęliśmy także
funkcję skarbnika tej organizacji i bierzemy udział w pracach Komitetu
Zarządzającego tej sieci.

Warto pamiętać, że w 2021 roku przypada
30-lecie umowy o współpracy Warszawa-Berlin oraz 30-lecie podpisania Traktatu
o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy pomiędzy Polską
a Niemcami, a także
20-lecie podpisania umowy o współpracy
Warszawa-Stambuł.