Duże zniszczenia wystroju

Przed
rozpoczęciem remontu w 2017 r. budynek był w opłakanym stanie. Przez
długoletnie użytkowanie (przedszkole, szkoła, lokale komunalne) i brak
bieżących remontów został pozbawiony większości historycznego wyposażenia i części
wystroju. Jedynie na elewacji frontowej zwracały uwagę prawie
kompletne detale dekoracyjne. Zachowała się również strefa wejściowa z loggią,
pod którą mieściło się wejście widoczne na rycinie z 1867 r., zamurowane w
latach późniejszych.

Natomiast elewacja podwórzowa była całkowicie pozbawiona
detalu. Jedynie zachowana częściowo stolarka okienna i drzwiowa przypominała o
historycznym wyglądzie. Na elewacji frontowej i szczytowej zachowały się
żeliwne balkony. Dawny wystrój wnętrz został prawie całkowicie zniszczony, do
naszych czasów dotrwał tylko historyczny układ pomieszczeń oraz fragmenty
stolarki.

Bardzo zły stan techniczny

W ekspertyzie technicznej z 1999 r. stwierdzono, iż
elementy konstrukcyjne, tj. ściany nośne, więźba dachowa, stropy, schody, a
także tynki i obróbki blacharskie, stolarka okienna i drzwiowa, uległy dużemu
zniszczeniu.

Elewacje budynku, dach, a w
szczególności elementy konstrukcyjne wnętrza, były bardzo osłabione i porażone
biologicznie. Analiza mykologiczna wykazała wysoki stopień zagrzybienia
pałacyku. Zastosowanie wyłącznie środków grzybobójczych byłoby mało skuteczne,
wobec czego wykonawca zdecydował się na skucie wszystkich tynków – wewnętrznych
i zewnętrznych, i na miejscowe wypalanie murów. Wykonano nową więźbę budynku, częściowo
zostały wymienione stropy oraz naprawione spękania ścian. Piwnice osuszono, a
fundamenty podbito. Oznaczało to położenie praktycznie nowych fundamentów, bo
pierwotnie pałacyk ich właściwie nie miał.

Remont zgodny z doktryną
konserwatorską

Podczas remontu, na podstawie XIX-wiecznej ryciny i wskazówek
wojewódzkiego konserwatora zabytków opracowano wystrój elewacji frontowej,
tylnej i bocznych.

Odtworzono historyczne wejście ze
szczytu pod loggią. Oryginalne żeliwne balustrady i wsporniki balkonów zostały
wyremontowane. Zgodnie z doktryną konserwatorką konieczne było zachowanie
obecnego układu dwutraktowego na poziomie parteru budynku, jako świadectwa historycznego
rozplanowania przestrzennego obiektu. Została zachowana pierwotna forma
sklepień piwnic, bez zmiany wysokości i kształtu.

Podczas prac remontowych
odtworzono większość zniszczonych historycznych elementów. Ekipa remontowa
wykonała nową dębową posadzkę.
Zamontowała nową drewnianą stolarkę okienną i drzwiową, odtworzoną według
stolarki historycznej. Klatki schodowe odzyskały swój pierwotny wygląd z
drewnianymi stopniami i balustradami z drewnianych tralek i pochwytów, które
częściowo udało się zachować. W przyszłości chcemy także w miarę możliwości
przywrócić drewniane wewnętrzne okiennice.

Jako że pałacyk od 2005 r. figuruje w rejestrze zabytków,
cały remont realizowany przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta był prowadzony
pod nadzorem Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.

Będzie dom kultury

Wobec planowanej zmiany sposobu użytkowania pałacyku, jego remont
objął cztery kondygnacje: piwnicę, parter, pierwsze piętro, poddasze oraz ogród.
Obecnie w budynku znajdują się trzy klatki schodowe: przy wejściu do obiektu, w
środku i od strony ulicy Strzeleckiej.

W nowej powierzchni, na
poziomie -1, zaplanowano wielofunkcyjną salę dla 100 osób, sanitariaty oraz
pomieszczenie magazynowe. Ocieplony stropodach nad całą częścią dobudowaną będzie pełnił funkcję tarasu na parterze. W budynku zainstalowano windę.

Zmodernizowany pałacyk Konopackiego, znajdujący się w
zasobach miasta, będzie praskim domem kultury. Planowane są w nim m.in.: klub
seniora, sale wystawowe i taneczne, pracownia kulinarna, mody i szycia. Choć
zabytek nie został rozbudowany, ani nie zmieni podziału pomieszczeń, zyskał
dodatkową przestrzeń na wysokim poddaszu i w podziemnej sali widowiskowej
wygospodarowanej pod dziedzińcem. Powierzchnia użytkowa
obiektu po rozbudowie wynosi 1 373 m², natomiast powierzchnia tarasu 170 m².

Koszt inwestycji wraz z dokumentacją, remontem
i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu to ponad 16 mln zł.