Przeprowadzane prace we wnętrzach lokali i na elewacjach były okazją do uratowania przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków cennych przykładów stolarki okiennej i drzwiowej, klamek, posadzek, okuć, fragmentów oryginalnych szlachetnych tynków, okładzin, mozaik, dachówek itd.

Każdy z przedmiotów przechowywanych w archiwum ma swoją bogatą historię. Wszystkie mogą być wykorzystane do celów badawczych, ekspozycyjnych i edukacyjnych, a także posłużyć do odtwarzania historycznych elementów detalu. Niektóre z eksponatów można będzie wykorzystać podczas remontów, np. płytki ceramiczne z archiwum mogą uzupełniać posadzki w innych zabytkach.

Zachowanie, skatalogowanie i opisanie takich z pozoru mało wartościowych fragmentów, stanowi wkład do badań nad dziedzictwem kulturowym Warszawy. Detale współtworzą narrację o zmieniającej się architekturze stolicy. Niektóre z nich są świadectwem wysokiego kunsztu rzemiosła i sztuki budowlanej, inne stanowią pamiątkę po technologiach, które już dawno wyszły z użytku.

W galerii poniżej prezentujemy przykładowe obiekty z naszego zasobu. Zbiory archiwum będą sukcesywnie powiększane. Dzięki internetowemu Archiwum Warszawskiego Detalu będziemy Państwu przybliżać historie związane z tymi wyjątkowymi przedmiotami i odkrywać na nowo ich piękno.

Przykładowe zbiory w Archiwum Warszawskiego Detalu:

Dekoracyjne płytki posadzkowe, tzw. „gorseciki” z kamienicy przy ul. Targowej 12. Podczas prac remontowych część płytek została zachowana w swojej oryginalnej lokalizacji.
Pozostałe gorseciki trafiły do Archiwum Warszawskiego Detalu.

Ceramiczna osłona kabli elektrycznych prowadzonych w ziemi, pochodząca z parku im. płk. Jana Szypowskiego „Leśnika”. Osłona została pozyskana podczas prac ziemnych w parku.
Obiekt pochodzi najprawdopodobniej z pierwszej powojennej modernizacji parku.

Dachówka z łupka – fragment oryginalnego poszycia dachowego z kamienicy przy ul. Poznańskiej 21.
Jest to rzadki przykład zastosowania pokrycia dachowego z łupka naturalnego na terenie Warszawy (pierwszy niepalny materiał pokryciowy).

Ceramiczny kafel z pieca znajdującego się pierwotnie w kamienicy przy ul. Radzymińskiej 63.
W zasobie BSKZ znajduje się pełen komplet kafli z pieca rozebranego w czasie prac modernizacyjnych w lokalu.

Cegła odnaleziona w trakcie prac ziemnych na placu Teatralnym. Najprawdopodobniej jest fragmentem reliktów kompleksu Marywilu.

Fragment ogrodzenia pomnika
Mickiewicza pozyskany w trakcie prac konserwatorskich.

Archiwum Warszawskiego Detalu – wykonywanie dokumentacji fotograficznej

pozycjonowanie stron warszawa