Osoby niesamodzielne i z niepełnosprawnościami będą mogły korzystać z transportu do punktów szczepień zorganizowanego przez Warszawę lub być zaszczepione przez zespół wyjazdowy w domu.

Jak zapisać się na szczepienia przeciw COVID-19?*

Jeżeli jest już Twój etap rejestracji (od 15.01 – osoby powyżej 80. roku życia, od 22.01 – osoby powyżej 70. roku życia), na szczepienia można zapisać się na trzy sposoby:

  • telefonicznie pod numerem całodobowej i bezpłatnej infolinii – 989 (dla dzwoniących z zagranicy i operatorów nie obsługujących numerów specjalnych: +48 22 62 62 989).

Na szczepienie można zapisać się samodzielnie lub może to zrobić ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL. W ten sposób możesz zarejestrować np. dziadków lub rodziców. Podczas rejestracji należy wybrać dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Jeśli nie będzie możliwości zapisania na wskazany przez nas termin, to system zarezerwuje najbliższy możliwy termin szczepienia. Numer telefonu komórkowego nie jest wymagany podczas zapisu na szczepienie, ale jeśli się go podamy, to otrzymamy SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.

  • elektronicznie na stronie gov.pl:

Aby skorzystać z tego sposobu rejestracji, trzeba posiadać profil zaufany. Wsparcie w założeniu konta na portalu e-pacjent można uzyskać m.in. na infolinii NFZ pod numerem telefonu 989. Specjalne wsparcie dla seniorów, którzy chcą założyć konto e-pacjent oferuje CAM Nowolipie – trzy razy w tygodniu prowadzone są telefoniczne konsultacje z wolontariuszem, który krok po kroku tłumaczy, jak uruchomić profil zaufany -0

System e-rejestracji zaproponuje pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko Twojego adresu pobytu. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie Ci pasował albo będziesz chciał zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieście – będzie taka możliwość. Wystarczy skorzystać z dostępnej wyszukiwarki i wskazać dogodną datę i lokalizację. Jeśli wskazany przez termin nie będzie dostępny, to system zarezerwuje dla najbliższy możliwy termin szczepienia.

Po dokonaniu rezerwacji otrzymamy powiadomienie SMS. Powtórna wiadomość zostanie przesłana na dzień przed planowaną wizytą, aby przypomnieć o terminie szczepienia.

  • skontaktować się z wybranym punktem szczepień:

W Warszawie będzie funkcjonowało blisko 260 punktów szczepień, z czego 43 zostaną uruchomione w miejskich placówkach.

Aktualna lista punktów szczepień z dokładnymi danymi teleadresowymi jest dostępna na stronie: gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/ lub mownfz.maps.arcgis.com/apps/webappviewer.

Wsparcie dla powstańców podczas szczepień przeciw COVID-19

Warszawa przygotowała specjalne wsparcie dla powstańców warszawskich podczas szczepień przeciwko COVID-19. Decyzją prezydenta Rafała Trzaskowskiego każdy powstaniec otrzyma specjalną opiekę – pomoc wolontariusza i bezpłatny transport do miejskiego punktu szczepień. Natomiast do osób, które nie będą mogły samodzielnie udać się do wskazanej placówki, przyjedzie zespół medyczny, który wykona szczepienie w domu. Uruchomiliśmy specjalny numer telefonu 726-290-189, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące pomocy przygotowanej przez miasto.

Każdy powstaniec otrzyma bezpłatny transport do miejskiego punktu szczepień.

Do osób, które nie będą mogły samodzielnie udać się do wskazanej placówki, przyjedzie zespół medyczny, który wykona szczepienie w domu.

Transport dla osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami

Warszawa organizuje transport dla osób, które posiadają aktualne orzeczenie
o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N stopniu lub odpowiednio

I grupie z wyżej wymienionymi schorzeniami. Będziemy realizować przewozy transportem niespecjalistycznym i specjalistycznym. W przypadku przewozów pojazdami specjalistycznymi – uprawnioną jest osoba, która porusza się na wózku i nie jest w stanie korzystać z pojazdów osobowych. Usługa nie pełni funkcji transportu medycznego i w związku z tym nie jest świadczona dla osób wymagających przewozu w pozycji leżącej. Koordynacją przejazdu osób z niepełnosprawnościami do punktów szczepień zajmuje się Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”. Przed realizacją usługi transportu wymagane będzie złożenie oświadczenia u kierowcy o posiadanym aktualnym orzeczeniu o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupie z wyżej wymienionymi schorzeniami. Powyższe oświadczenie będzie podstawą do zrealizowania usługi. Kierowca transportu osobowego będzie weryfikował dane na podstawie okazanego dowodu osobistego i dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Od 25 stycznia osoby spełniające powyższe kryteria mogą umawiać transport pod specjalnym numerem telefonu: (22) 333-44-33 na hasło: „Wawa Taxi bez barier – szczepienia przeciwko Covid-19”. Transport należy umawiać z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

Transport dla niesamodzielnych seniorów 70+

Przypominamy, że we wszystkich dzielnicach miasta działają dzielnicowe zespoły „Warszawa Wspiera”, które składają się z pracowników urzędów dzielnic, ośrodków pomocy społecznej oraz lokalnych organizacji pozarządowych i ich wolontariuszy. W ramach swojej działalności pomogą i poinformują o najważniejszych zasadach dotyczących szczepień, punktów szczepień oraz możliwości pomocy. Transport dla osób powyżej 70. roku życia organizowany będzie dla osób, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu z miejsca zamieszkania do najbliższego punktu szczepień. Osoby niesamodzielne, niezamożne i samotne mogą skontaktować się w sprawie transportu z dzielnicowym zespołem „Warszawa Wspiera”. Pracownik dzielnicowego zespołu wsparcia zweryfikuje możliwości udzielenia pomocy w tym zakresie poprzez m.in współpracę z OPS i przekaże zlecenie np. straży pożarnej. 

Mobilne punkty szczepień – kto może skorzystać?

Osoby z niepełnosprawnościami i niesamodzielne, które nie mogą dotrzeć do punktów szczepień COVID-19, mogą korzystać ze szczepień wykonywanych przez zespoły wyjazdowe.

W punktach szczepień utworzonych w miejskich przychodniach, została przewidziana możliwość wykonania szczepionki przez zespoły wyjazdowe w miejscu zamieszkania lub przebywania pacjenta.

Aby umówić szczepienie przez zespół wyjazdowy, należy skontaktować się z całodobową bezpłatną infolinią pod numerem 989 lub bezpośrednio z wybranym punktem szczepień i koniecznie zaznaczyć, że jest się osobą niepełnosprawną lub niesamodzielną i chce się skorzystać z mobilnego punktu szczepień. 

Zespoły wyjazdowe będą przyjeżdżać do miejsca zamieszkania lub przebywania pacjenta i dokonywać szczepień na miejscu. Lekarz z zespołu wyjazdowego może również dokonać kwalifikacji do szczepień. Pacjent otrzyma dwie dawki szczepionki z kilkutygodniowym odstępem czasu, więc mobilny punkt szczepień odwiedzi go dwukrotnie. 

Pacjent przed podaniem szczepionki zostanie zbadany przez lekarza. Specjalista przeprowadzi z pacjentem wywiad na temat stanu jego zdrowia. Pacjent wypełni też ankietę, którą dostarczy zespół wyjazdowy. Jeśli nie będzie żadnych przeciwwskazań, to osoba zostanie zaszczepiona w domu. Po szczepieniu należy odczekać 15-30 minut, aby upewnić się, że nie wystąpiła żadna gwałtowna reakcja organizmu.

Więcej informacji o Narodowym Program Szczepień przeciw COVID-19: gov.pl/web/szczepimysie.

*Na podstawie: gov.pl/szczepimysie.