Zmiany w ruchu

Warszawscy drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich przebudowują skrzyżowanie ulic Regulskiej, Spisaka i Sosnkowskiego. U zbiegu tych ulic powstanie rondo. Na czas układania nowej nawierzchni jezdni, od środy, 25 listopada, od godz. 7.15 do piątku, 27 listopada, do ok. godz. 18.00, skrzyżowanie będzie całkowicie wyłączone z ruchu. Ulice Spisaka i Sosnkowskiego będą zamknięte już od ul. Kościuszki – dalej możliwy będzie tylko dojazd do posesji. Objazd będzie prowadził ulicami: Kompanii AK „Kordian” – Regulska.

Pojazdy Warszawskiego Transportu Publicznego nie będą dojeżdżały do pętli PKP Ursus. Autobusy linii 129 i 207 zostaną skierowane na objazd ulicami: Kościuszki – Spisaka – Kompanii AK „Kordian” – Regulska. Autobusy linii 178 pojadą ul. Regulską do przystanku Prażmowska, skąd wrócą ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego. Autobusy linii nocnych N35 i N85 będą kursowały ul. Spisaka.

Nowe rondo

W rejonie stacji PKP Ursus krzyżują się jednokierunkowe fragmenty ulic Spisaka i Sosnkowskiego oraz dwukierunkowa ulica Regulska. Dotychczasowy układ był nieczytelny dla kierowców, co mogło prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Piesi też nie czuli się komfortowo, bo brakowało tam przejść przez jezdnię.

Zaprojektowane rondo uporządkuje ruch. Nowa geometria bierze pod uwagę konieczność zapewnienia pełnej przejezdności dla miejskich autobusów dojeżdżających do przystanków na pobliskiej pętli. Przejścia dla pieszych, które powstaną, zostaną wytyczone przez ulice Spisaka i Sosnkowskiego. W ramach prac na obu tych ulicach zostanie również dopuszczony ruch rowerowy w obu kierunkach. Nowe rondo powinno zostać wybudowane do końca roku.

Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu spowodowanych remontami i inwestycjami można znaleźć na stronach: www.infoulice.um.warszawa.pl oraz www.facebook.com/infoulice, natomiast komunikaty dotyczące tras pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego znajdują się na stronie: www.wtp.waw.pl.

Dodatkowo na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 można zamówić bezpłatną usługę powiadamiania SMS o utrudnieniach w ruchu w stolicy.