Otwarcie umożliwiło przejazd na wprost pod
powstającą trasą S2 i oznacza, że ruch odbywa się już na całym przebudowanym
przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych odcinku Wału Miedzeszyńskiego.

Rozbudowa Wału Miedzeszyńskiego od Traktu
Lubelskiego do węzła z POW zakończyła się w lipcu i od sierpnia droga jest już
użytkowana. Z powodu prac prowadzonych przy budowie węzła z POW fragment nowych
jezdni pozostawał do dzisiaj wyłączony z ruchu.

Dzięki zrealizowanej inwestycji ul. Wał
Miedzeszyński zyskała nowe jezdnie, chodniki i
rozwiązania dla ruchu rowerowego. Wybudowane zostały też: magistrala
wodociągowa, kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa.

Wzdłuż drogi posadzonych zostało
115 drzew, głównie śliw i klonów, 20 tys. krzewów róży, ponad 6 tys. krzewów
m.in. śnieguliczki, tawuły i wiciokrzewu. Wysiane zostały także trawniki i
posadzone kwitnące byliny. 

Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odcinku
od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2
dofinansowana jest przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Inwestycja zapewni
powiązanie układu komunikacyjnego miasta z siecią tras ekspresowych i
autostrad. Koszt prac budowlanych to ok. 80 mln zł.