Drogowcy z Zarządu Dróg
Miejskich wymienią nawierzchnię jezdni ronda Żaba. Rondo u zbiegu ulic 11
Listopada, św. Wincentego, św. Jacka Odrowąża i Starzyńskiego, czyli na granicy
Targówka i Pragi-Północ, jest ważnym węzłem komunikacyjnym, dlatego prace przy
układaniu nowego asfaltu zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy zostanie
przeprowadzony już w najbliższy weekend. Prace rozpoczną się w piątek, 30
lipca, około godz. 22:00, a zakończą w poniedziałek, 2 sierpnia o godz. 4:00.
Drugi etap został zaplanowany na następny weekend, czyli 6-8 sierpnia.

W weekend inaczej na rondzie

W weekend 30 lipca – 2
sierpnia kierowcy jadący ul. Starzyńskiego od strony mostu Gdańskiego nie będą
mogli pojechać bezpośrednio w kierunku ronda. Będą musieli skręcić w stronę ul.
Szwedzkiej i znowu skręcić w lewo na skrzyżowaniu z ul. 11 Listopada.

Dojeżdżający na rondo od
strony ul. 11 Listopada będą mieli możliwość wyłącznie skrętu w prawo w ul. św.
Wincentego lub jazdy na wprost w ul. św. Jacka Odrowąża. Nie będą mogli skręcić
w lewo na rondzie, aby pojechać w ul. Starzyńskiego.

Z ul. św. Wincentego będzie
wyłącznie możliwość skrętu w prawo w ul. św. Jacka Odrowąża, bez możliwości
jazdy na wprost.

Jezdnia ul. św. Jacka
Odrowąża prowadząca w kierunku ronda Żaba zostanie zamknięta od wysokości ul.
Staniewickiej. Na wcześniejszym odcinku dopuszczona będzie wyłącznie możliwość
dojazdu do zawrotki lub skrętu w prawo w ul. Staniewicką. Z ul. Staniewickiej
będzie dopuszczony wyłącznie skręt w lewo w ul. św. Jacka Odrowąża.

Objazdy terenu prac będą
możliwe ulicami: św. Jacka Odrowąża i Wysokiego do trasy Toruńskiej i dalej ul.
Jagiellońskiej, ulicami Matki Teresy z Kalkuty, Gilarską, Samarytanka,
Jórskiego do ul. Radzymińskiej i Szwedzkiej oraz ul. 11 Listopada.

Zaleca się także objazd do
ul. Radzymińskiej i Szwedzkiej ulicami Borzymowską, Trocką lub ulicami Kołową,
Ossowskiego, Barkocińską, Myszkowską i Gorzykowską. Utrudnienia będzie można
także ominąć ul. Jagiellońską do trasy Toruńskiej i ul. Wysockiego.

Zmiany w komunikacji

Autobusy linii nr 169 zostaną
skierowane na objazd wyłącznie w kierunku Dw. Wschodniego (Kijowska). Objazd
będzie przebiegać ulicami: Kołowa – Ossowskiego – Barkocińska – Myszkowska –
Gorzykowska – Radzymińska – al. „Solidarności”. Autobusy linii nr 212,
jadące w kierunku pl. Hallera, ominą rejon prac ulicami: Gorzykowska –
Radzymińska – al. „Solidarności” – Szwedzka. Autobusy linii nr 409
i 500 w kierunkach Cm. Północnego i ronda Zgrupowania AK „Radosław”
pojadą ulicami: Kołowa – Ossowskiego – Barkocińska – Myszkowska – Gorzykowska –
Radzymińska – al. „Solidarności” – Szwedzka – Starzyńskiego.

Autobusy nocne N12 i N62,
jadąc z metra Trocka i Os. Niepodległości, ominą utrudnienia ulicami
Gorzykowską – Radzymińską – al. „Solidarności” – Szwedzką – Starzyńskiego.
Linie nocne N14 i N64 zostaną skierowane na objazd ulicami:
Wysockiego – Toruńska – Jagiellońska – Starzyńskiego wyłącznie w kierunku Dw.
Centralnego.

Jednocześnie
od piątku, 30 lipca od godz. 22:00 do niedzieli, 1 sierpnia do końca kursowania
tramwaje linii nr 1 pojadą objazdem ulicami: Jagiellońska – Ratuszowa –
Targowa – 11 Listopada.

Szczegółowe
informacje o zmianach w organizacji ruchu spowodowanych remontami
i inwestycjami można znaleźć na stronach: www.infoulice.um.warszawa.pl
oraz www.facebook.com/infoulice,
natomiast komunikaty dotyczące tras pojazdów Warszawskiego Transportu
Publicznego znajdują się na stronie: www.wtp.waw.pl

Dodatkowo
na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 można zamówić bezpłatną
usługę powiadamiania SMS o utrudnieniach w ruchu w stolicy.