O 3
mln zł zmniejszono dług najemców w metrze, który powstał od marca do grudnia 2020
w wyniku epidemii. Podjęta została decyzja o umorzeniu należności za wynajem, w zależności
od sytuacji ekonomicznej najemcy.
Najemcy opłacali czynsz w wysokości jedynie 20% pełnej stawki, pozostała kwota
czynszu miała odroczony termin płatności. W Metrze Warszawskim
znajduje się 221 lokali handlowych, z czego 164 lokali jest obecnie wynajmowanych.

Powyższe działania wprost wpisują się w realizowaną politykę stołecznego
ratusza dotyczącą pomocy przedsiębiorcom poszkodowanym w związku z pandemią. Wsparcie
miasta to nie tylko ostatnie umorzenie długów najemców lokali w metrze. Są to
także
obniżki czynszów za lokale użytkowe lub opłaty za ich
dzierżawę,
ulgi podatkowe, obniżki
czynszu dzierżawnego za zajęcie pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne
czy
zwolnienia restauratorów z opłat za sprzedaż alkoholu –
mówi Karolina Zdrodowska dyrektorka
koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego.

Od marca zeszłego roku warszawscy
przedsiębiorcy mogą skorzystać z pakietu wsparcia, który jest ciągle poszerzany
o nowe formy pomocy. W tym czasie obniżki otrzymało blisko 4600 najemców i
dzierżawców, dotyczy to zarówno czynszów w miejskich lokalach użytkowych, jak i
najmu i dzierżawy innych miejskich nieruchomości. W sumie pomoc z tego
tytułu wyniosła dotychczas blisko 66 mln zł. Obniżka czynszów
za lokale użytkowe była jedną z pierwszych form pomocy udzielonej przez stolicę
przedsiębiorcom w czasie pandemii. Dodatkowo czynsze nie są waloryzowane o
wskaźnik inflacji.

Kolejny rodzaj wsparcia to niższe
opłaty za tzw. ogródki gastronomiczne. Wnioski dotyczą zarówno terenów
nadzorowanych przez Zarząd Dróg Miejskich, jak i tych w gestii Zarządu Terenów Publicznych,
Zarządów Gospodarki Nieruchomościami i dzielnic. Wpłynęło ich w sumie
blisko 700. Większość została rozpatrzona pozytywnie.

Stołeczni radni
na wniosek prezydenta m.st. Warszawy już w zeszłym roku zdecydowali, że ze
względu na pandemię do końca 2021 r. opłaty za miejsce pod ogródek będą niższe aż o 75 procent.  

Miasto zwolniło
także restauratorów prowadzących sprzedaż alkoholu z opłaty II raty za
korzystanie z zezwoleń w tym roku. Dotyczy to ok. 2,7 tys. lokali gastronomicznych, które posiadają takie
zezwolenia. Właściciele restauracji w stolicy oszczędzili na tym łącznie ok. 2,5 mln zł

Przedsiębiorcy
korzystają także z ulg podatkowych. Złożono 1125 wniosków o udzielenie ulgi w
spłacie zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków
transportowych, w związku z trudnościami spowodowanymi stanem epidemii. Łącznie
udzielono ulg na sumę ponad 4 mln zł.

Informacji o
tym jak zaplanować działalność i skorzystać z oferowanej przez miasto pomocy
udzielą Państwu nasi konsultanci w Centrum Przedsiębiorczości Smolna, którzy są
do Państwa dyspozycji
– dodaje  Karolina Zdrodowska.