Teatr Baj
znalazł się  wśród projektów, które
otrzymają dofinansowanie  w ramach
konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014-2020 ( Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe). Dodatkowe fundusze przeznaczone będą
m.in. na digitalizację – nowoczesną archiwizację teatralnych zbiorów, co ułatwi
korzystanie z nich szerszej grupie odbiorców.

 Baj
jest najstarszym teatrem lalek dla dzieci w Polsce, powstał w 1928 roku a w
swojej obecnej siedzibie na Pradze działa od 1953 roku. Zabytkowy budynek
przy ul. Jagiellońskiej 28 znajdował się w bardzo złym stanie technicznym i
został w całości wyremontowany. Dzięki 
zakończonej inwestycji powstały dwie nowoczesne sale widowiskowe. Sala główna ze 180 miejscami na widowni i
ruchomą sceną oraz sala kameralna na 25 osób. Powstała także nowa przestrzeń
wystawienniczo – edukacyjna.

Dzięki rewitalizacji budynek przy Jagiellońskiej odzyskał już
swój blask, jest jednym z najpiękniejszych praskich zabytków. A Teatr Baj
dysponuje nowoczesną i funkcjonalną 
przestrzenią–
mówi zastępca
prezydenta Aldona Machnowska-Góra.

Nowoczesna infrastruktura i
wyposażenie  pozwoli  na realizację najbardziej rozbudowanych i
najnowocześniejszych spektakli lalkowych w Polsce. Zapadnie, oświetlenie,
akustyka, urządzenia do mappingu i wiele innych elementów będzie funkcjonowało
przy wykorzystaniu najnowszych technologii.

Kompleksowa renowacja obiektu pozwoliła dostosować budynek Teatru dla osób z
różnymi niepełnosprawnościami, a także przeorganizować go tak,  aby był w pełni funkcjonalny. Poprawi się
także dostępność cyfrowa zasobów placówki, ponieważ część zbiorów Teatru Baj
zostanie zdigitalizowana.

Całkowita wartość
projektu, o którego dofinansowanie starało się m.st. Warszawa wynosi  ok. 26 mln zł. Jego celem jest poprawa
dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj.

pozycjonowanie stron warszawa