– Połowa ludzkości to kobiety, ale w narracji historycznej wspomina się o nich na marginesie. A przecież były aktywnymi uczestniczkami wszystkich wydarzeń historycznych w naszym kraju. Nie da się opowiadać o historii powszechnej bez kobiet – mówi Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka m.st. Warszawy.

Kobiety inicjowały i wdrażały zmiany społeczne oraz obyczajowe, brały udział w wojnach, powstaniach i rewolucjach. Ich historie przedwojenne i powojenne, z czasów PRL-u, „Solidarności”, transformacji i walki o swoje prawa są częścią historii Polski. Licznie uczestniczyły w wydarzeniach, które zwykle są opowiadane z pominięciem kobiecego zaangażowania – ich wspomnień i narracji.

Mimo, że o kobietach mówi się coraz częściej, to są wymieniane raczej w przypisach lub traktuje się je jako tło. W nowym cyklu przygotowanym przez Dom Spotkań z Historią te proporcje będą odwrócone. „Kobiety. Nasza historia” to seria comiesięcznych spotkań, debat i dyskusji z udziałem historyczek, dziennikarek, pisarek, socjolożek, autorek murali, akcji miejskich, działaczek i reżyserek.

Pierwsze takie spotkanie już w czwartek, 21 stycznia, o godzinie 18.00 na Facebooku DSH. Rozmowa przy okazji Dnia Babci będzie poświęcona kobiecym biografiom, poszukiwaniu własnych tradycji i wsłuchiwaniu się w opowieści babć, matek i ciotek.  

W kolejnych odsłonach cyklu będzie mowa o przedwojennych bohaterkach, o życiu kobiet w PRL, rozkwicie Solidarności, zmianach w czasie transformacji, rewolucji seksualnej i walkach o prawa kobiet. 

Więcej informacji i terminy kolejnych spotkań na stronie www.dsh.waw.pl.