W
trakcie inauguracji omówione zostaną np. podejmowane zobowiązania klimatyczne,
przykłady dobrych praktyk z różnych krajów czy codzienne działania, które
możemy wszyscy podejmować, by mieć wpływ na zmianę sytuacji.

W
trakcie wydarzenia przewidziano spotkanie online ambasadorów z Fransem
Timmermansem, wiceprzewodniczącym wykonawczym Komisji Europejskiej (Europejski
Zielony Ład), w trakcie którego ambasadorzy będą mogli zadawać pytania.

By
uczestniczyć w wydarzeniu, należy zarejestrować się na stronie internetowej.
Dodatkowo materiały publikowane w
social mediach można śledzić pod hashtagiem #EUClimatePact.

Europejski
Pakt na rzecz Klimatu ma na celu zaangażowanie obywateli i społeczności w
działania na rzecz klimatu i środowiska. Osiągnięcie neutralności klimatycznej
jest dużym wyzwaniem dla naszego społeczeństwa, a jednocześnie szansą na
zapewnienie nam wszystkim lepszej przyszłości.

Pakt
ma dać obywatelom i zainteresowanym stronom reprezentującym wszystkie grupy
społeczeństwa możliwość wypowiedzenia się i powierzyć im rolę w opracowywaniu
nowych działań na rzecz klimatu, dzieleniu się informacjami, inicjowaniu
oddolnych działań i przedstawianiu rozwiązań, które mogłyby być powielane przez
innych.