Ogłoszono laureatów
nagrody im.
Marka Edelmana. Pomimo pandemii zainteresowanie nauczycieli i uczniów
projektami rozwijającymi kompetencje społeczne i obywatelskie było bardzo duże
– do tegorocznej, drugiej edycji konkursu zgłoszono 18 szkół i placówek. 

– Gratuluję
wszystkim aplikującym i nagrodzonym szkołom oraz placówkom wychowania
pozaszkolnego. I bardzo się cieszę, że uczniowie realizując tak wartościowe
projekty edukacyjne mogą poznać misję Marka Edelmana, której celem było
chronienie i ratowanie ludzkiego życia. Teraz to przesłanie jest szczególnie aktualne
i wszyscy się uczymy, jak mu sprostać
– mówi Rafał Trzaskowski, prezydent
m.st. Warszawy.

– Realizacja
przedsięwzięć odwołujących się do patrona mówi o potrzebie wzmacniania takich
cech jak odwaga, odpowiedzialność, aktywność czy empatia. Cieszę się, że takie
wątki można odnaleźć w projektach nagrodzonych szkół, bo poprzez poznanie
historii i kultury można dotrzeć do wartości, które pozwalają zachować humanizm
i spójność społeczną także w niesprzyjających okolicznościach – stwierdza
wiceprezydent
Renata Kaznowska.

– Ustanowienie tej
nagrody przez Radę m.st. Warszawy przyczynia się do umacniania wśród młodego
pokolenia warszawiaków wartości ważnych dla patrona. Marek Edelman zrobił wiele
dobrego jako lekarz, był serdeczny i odważny, walczył o życie każdego pacjenta.
Przywołanie jego postaci w tych szczególnych czasach jest bardzo ważne

dodaje Ewa Malinowska-Grupińska, Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy i
przewodnicząca kapituły nagrody.

Nagroda przyznawana jest w
trzech kategoriach, a laureatami drugiej edycji zostali:

  • w kategorii szkoły podstawowe – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 (za zbadanie historię gmachu i wykazanie, że szkoła była przekształcona w miejsce skąd kierowano osoby do obozów zagłady); Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego (za spojrzenie na Europę pod różnym kątem: kultury, historii oraz praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem praw kobiet).
  • w kategorii szkoły ponadpodstawowe – XLV Liceum Ogólnokształcącemu im. Romualda Traugutta (za poznawanie historii i kultury społeczności żydowskiej, badanie  historii okolicy szkoły a także analizę jej obrazu w filmie polskim) CXIX Liceum Ogólnokształcącemu im. Jacka Kuronia (za nawiązanie i podtrzymanie kontaktów z uczniami z Ukrainy, zbadanie roli opozycji demokratycznej i zainteresowanie dla losów społeczności żydowskiej w Warszawie).
  • w kategorii placówki wychowania pozaszkolnego i bursy – Pałac Młodzieży (za grę miejską, pozwalającą rozwijać wyobraźnię, ciekawość Warszawy i jej historii oraz pasję do eksploracji miasta, która może mieć atrakcyjną formę również w przestrzeni zdalnej).

Ponadto w kategorii placówki
ponadpodstawowe członkowie Kapituły przyznali dwa wyróżnienia dla: Zespołu
Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego (XX Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława
Chrobrego, Technikum Mechaniczne nr 5)
oraz X Liceum Ogólnokształcącego im.
Królowej Jadwigi.

O przyznaniu nagród i
wyróżnień decydowała Kapituła w składzie: Dorota Łoboda, Beata Michalec i
Sławomir Potapowicz (Rada m.st. Warszawy), Paula Sawicka, prof. Dariusz Stola,
prof. Barbara Engelking, dr Michał Trębacz (eksperci), Anna Czerwińska
(przedstawicielka Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN). Przewodniczyła jej Ewa
Malinowska-Grupińska, Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy.

Organizatorem i fundatorem
nagrody jest m.st. Warszawa, przyznaje ją Rada m.st. Warszawy, a partnerem jest
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. 

To, jakim miejscem jest i
będzie w przyszłości Warszawa, zależy m.in. od edukacji. Rozwijanie kompetencji
obywatelskich i społecznych młodych warszawiaków odgrywa tu zasadniczą rolę.
Warszawska Nagroda Edukacyjna im. Marka Edelmana nagradza działania związane z
edukacją obywatelską, historyczną i kulturalną. Promuje i rozwija pozytywne
wzorce i postawy społeczne wśród warszawskich uczniów. Ma budować więzi
międzypokoleniowe i uwrażliwiać na wszelkie zagrożenia, wynikające z fanatyzmu
czy braku tolerancji. Odwołuje się przy tym do postaci jednego z przywódców
powstania w warszawskim getcie, działacza społecznego i bezsprzecznego
autorytetu, jakim był i jest doktor Marek Edelman.

Link do filmu o Nagrodzie Edukacyjnej im.
Marka Edelmana i laureatach znajduje się na profilu Facebook wiceprezydent
Renaty Kaznowskiej: www.facebook.com/wiceprezydentrenatakaznowska

pozycjonowanie stron warszawa