Inwestycja w Hali Gwardii będzie
realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), czyli współpracy
podmiotów prywatnych z publicznymi. Negocjacje,
które rozpoczną się we wrześniu tego roku, prowadzone będą z 5 firmami: Food Hall Poland, Multibud
Investment W. Ciurzyński, CBR Events, Budimex I oraz Mota-Engil Central Europe
PPP 3.

 Zakończenie
wszystkich etapów całego postępowania i podpisanie umowy planowane jest na
połowę 2023 roku. Do tego czasu Hala Gwardii będzie działać tak
jak dotychczas. Aktualnie operatorem Hali Gwardii jest firma CBR Events, która
ma umowę na prowadzenie działalności w tej lokalizacji do czerwca 2022 r. 

 Jaka będzie nowa Hala Gwardii?

Remont Hali
Gwardii przywróci jej unikatowy, oryginalny handlowo-usługowy klimat. Ze względu na wartości historyczne budynku remont będzie prowadzony
w oparciu o wytyczne konserwatorskie. Wykonawca odnowi i uzupełni zachowane
detale elewacji (m.in. gzymsy, balustrady, opaski okienne), a wszystkie ślady
związane z działaniami wojennymi (np. ślady po kulach) zostaną zakonserwowane.
Co ważne, wytyczne nie dopuszczają handlu wielkopowierzchniowego i
dyskontowego.

 Rewaloryzacja Hali Gwardii to element programu
Nowe Centrum Warszawy. To spójna koncepcja obejmująca zmiany w ścisłym centrum
stolicy. Program ma zmienić oblicze tej części miasta i uczynić ją bardziej
przyjazną dla mieszkańców. W ramach Nowego Centrum Warszawy realizowane będą
inwestycje, które nie tylko uspokoją ruch samochodów i zwiększą dostępność
dla innych użytkowników, ale także wprowadzą do centrum więcej zielonej
przestrzeni do spędzania wolnego czasu. Zmiany obejmą okolice Pałacu Kultury,
ul. Marszałkowską od pl. Konstytucji po pl. Bankowy, fragment Śródmieścia
między Al. Jerozolimskimi oraz ul. Świętokrzyską, a od zachodu al. Jana
Pawła II.

 

 Partnerstwo dla mieszkańców

Realizacja
inwestycji lub świadczenie usług w formule PPP to szereg korzyści dla miasta, a przede
wszystkim możliwość optymalizacji wydatkowania środków publicznych poprzez
zaangażowanie kapitału prywatnego w inwestycje oraz możliwość skorzystania
z wiedzy i doświadczenia rynkowego partnera. Jest to uregulowany prawnie sposób na zapewnienie większej
dostępności usług i udogodnień dla mieszkańców. Każdy z partnerów robi to, co
potrafi najlepiej, dzięki czemu sam projekt ma wysoką jakość.

Warszawa
ma w planach  kolejne projekty
do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Są to m.in. projekty
z zakresu gospodarki odpadami, dotyczące obiektów poprzemysłowych i zarządzania
energią czy też budowa kąpielisk i basenów nad Wisłą.

 Więcej informacji: https://firma.um.warszawa.pl/rewaloryzacja-i-eksploatacja-budynku-hali-gwardii-w-warszawie/

pozycjonowanie stron warszawa