110 zgłoszeń wpłynęło do tegorocznego
konkursu Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej (dla autorów i realizatorów programów
lub projektów z tego obszaru), organizowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa.
Jego uczestnicy mogą ubiegać się o nagrody pieniężne o łącznej puli 100 tysięcy
złotych. Laureatki i laureatów, których wyłoni kapituła nagrody, poznamy
jesienią.

Przyznawana od 2010 roku Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej
jest wyróżnieniem najlepszych warszawskich animatorek i
animatorów, nauczycielek i nauczycieli oraz realizowanych przez nich projektów
w instytucjach kultury, szkołach i przedszkolach, uczelniach wyższych,
organizacjach pozarządowych. Każda edycja nagrody to wyjątkowe święto
warszawskiego środowiska wszystkich zaangażowanych w różnorodną formułę
edukacji kulturalnej, a także znakomita okazja do podzielenia się pomysłami i
doświadczeniami (temu służy Giełda Projektów i Programów Edukacji Kulturalnej).