Budowa
energooszczędnych przedszkoli zrealizowana zostanie w ramach Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego. Projekt polegać będzie na rozbiórce starych budynków i
zastąpieniu ich nowymi, funkcjonalnymi placówkami przedszkolnymi, dostosowanymi
do aktualnych standardów użytkowych i potrzeb lokalnych. 

Etapy postępowania

Postępowanie na wybór partnera prywatnego dla
realizacji przedszkoli prowadzi w imieniu m.st. Warszawy Stołeczny Zarząd
Rozbudowy Miasta. Samo postępowanie składa się z kilku etapów.

Pierwszym z rozpoczętych już etapów jest
prekwalifikacja i dopuszczenie do udziału w postępowaniu maksymalnie czterech
potencjalnych partnerów, z którymi będą prowadzone tematyczne tury dialogu: organizacyjna,
techniczna, ekonomiczna i prawna.

Miasto zajmie się teraz sprawdzeniem złożonych
wniosków i wybierze czterech najlepszych z sześciu kandydatów – na podstawie
wskazanych w ogłoszeniu kryteriów.

Kolejnym etapem będą negocjacje z
wyselekcjonowaną czwórką kandydatów, które rozpoczną się na początku 2021 roku.
Podczas tego procesu zostanie wypracowany model realizacji przedsięwzięcia,
ostateczna lista placówek przedszkolnych, szczegółowy podział zadań i ryzyk
oraz warunki kontraktu. Następnie, w ostatnim kwartale 2021 r. partnerzy
zostaną wezwani do złożenia ofert, a miasto wybierze najkorzystniejszą z
nich. 

Zakończenie postępowania
i podpisanie umowy planowane jest w drugiej połowie 2022 r. Prace projektowe
będą mogły rozpocząć się jeszcze w tym samym roku, ale dokładny harmonogram
robót budowlanych będzie m.in. przedmiotem dialogu z kandydatami i uzależniony będzie
głównie od kwestii technicznych i technologicznych.

Nawet 10 nowych przedszkoli

Nowe przedszkola nadal będą
publiczne. Miasto będzie odpowiedzialne za kwestie związane z naborem do
przedszkoli, programem edukacyjnym oraz kadrą pedagogiczną. Za zaprojektowanie
i realizację przedszkoli wraz z zagospodarowaniem terenu będzie odpowiadał partner
prywatny, który będzie miał też za zadanie utrzymywać je w należytym stanie
technicznym przez ustalony umową okres.

Zakłada się, że wynagrodzeniem partnera prywatnego
będzie opłata za dostępność, ponoszona przez miasto dopiero po oddaniu nowych
przedszkoli do użytku i będzie uzależniona od możliwości korzystania z nich w
sposób zgodny z umową.

Ostateczne lokalizacje zostaną wskazane po
przeprowadzeniu negocjacji. W ogłoszonym postępowaniu na liście wyjściowej
znajduje się siedem istniejących obiektów przedszkolnych w dzielnicach Bemowo, Mokotów,
Ursus, Targówek i Wola.