Stosowanie przez samorząd innowacyjnych rozwiązań cyfrowych jest globalnym trendem obecnym w każdej płaszczyźnie działalności światowych metropolii. Cyfryzacja usług publicznych niesie za sobą katalog korzyści (jak np. poprawa jakości usług, zwiększenie ich dostępności i przejrzystości działania urzędu, redukcja kosztów), ale także wyzwań formalno-prawnych związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań.

Stolica dostosowuje usługi do zmieniającego się otoczenia oraz wymagań i oczekiwań użytkowników miasta. Opracowany został projekt „Polityki cyfrowej transformacji m.st. Warszawy”, w którym określono wartości i zasady wskazujące kierunki rozwoju cyfrowego miasta. Prowadzone są projekty optymalizujące i unowocześniające funkcjonowanie urzędu, zmieniające system komunikacji i świadczenia usług przez samorząd, takie jak Virtual VOF, 19115, dane po warszawsku.

#6 „Przegląd Technologiczny” ma na celu przybliżenie dostępnych na rynku rozwiązań usprawniających funkcjonowanie administracji publicznej oraz dobrych praktyk umożliwiających rozwój e-urzędu, a stosowanych w innych miastach.

Cykl spotkań pn. „Przeglądy Technologiczne

Przeglądy Technologiczne” to platforma dialogu między środowiskiem innowacyjnych podmiotów a samorządem. Są okazją do wymiany wiedzy, prezentacji innowacyjnych pomysłów oraz dyskusji o technologiach i perspektywach ich zastosowania w  przestrzeni miasta. Spotkania organizowane są w  formule otwartej, a ich celem jest prezentacja przez firmy innowacyjnych technologicznie rozwiązań reprezentantom Urzędu m.st. Warszawy oraz przedstawicielom instytucji otoczenia biznesu, instytucji naukowych, korporacji i małego biznesu.

#6 Przegląd Technologiczny online

Do udziału w „Przeglądzie Technologicznym” zaprosiliśmy – w roli prezentujących – 7 firm
proponujących swoje rozwiązania technologiczne dla miast.
Spotkanie odbędzie się 25 listopada w godz. 10.00-12.30 w formule online na platformie YouTube.

 

Zgłoszenia udziału w roli słuchaczy można przesłać elektronicznie za pośrednictwem formularza online do dnia 24 listopada.

 

Więcej informacji na:

FB: https://www.facebook.com/events/204190204481366

WWW: https://firma.um.warszawa.pl/przeglady-technologiczne/

 

Wydarzenie wpisuje się w cel 4.2. Generujemy innowacje Strategii #Warszawa2030.