Na terenie miasta
funkcjonuje scentralizowany system ciepłowniczy, który zaopatruje w ciepło
blisko 80 proc. mieszkańców. Urząd m.st. Warszawy
w swoich zasobach ma ponad 81 tys. mieszkań komunalnych. Część z nich nie jest
jeszcze podłączona do centralnego ogrzewania, a jest to również jeden ze sposobów
miasta na walkę z zanieczyszczeniami powietrza. Stąd
realizacja programu „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”.

 

6 tys. mieszkań
komunalnych w sieci ciepłowniczej

W latach 2010-2020 uruchomiono centralne ogrzewanie i ciepłą wodę w 285 budynkach
z ponad 5,2 tys. mieszkaniami komunalnymi. Na ten cel dotychczas
przeznaczono prawie 88 mln zł. Do końca 2022 roku jest planowane przyłączenie
62 budynków z ponad 1 tys. mieszkań komunalnych. Na ten cel planujemy
przeznaczyć ok. 18 mln zł.

Mimo pandemii koronawirusa i trudnej sytuacji budżetu
miasta, nie zmieniamy planów remontowych w budynkach z mieszkaniami
komunalnymi. To jeden z naszych priorytetów podnoszenia standardu życia w
mieście
– powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

W ostatnich latach realizacja programu przyspieszyła. W
2019 r. do sieci ciepłowniczej przyłączono rekordowe 64 budynki z 1078 lokalami
i wyposażono w instalacje centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej
wody. W ubiegłym roku podłączono 29 budynków z ok. 460 lokalami.

– Najwięcej przyłączeń budynków komunalnych do sieci
ciepłowniczej jest na Pradze-Północ oraz Pradze-Południe. Jest to część
programu rewitalizacji dla tej części Warszawy –
powiedziała Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka m.st.
Warszawy.

Zamiast kopciuchów

Na obszarach gdzie brakuje infrastruktury ciepłowniczej,
budynki wyposażamy w  kotłownie gazowe i
instalacje centralnego ogrzewania oraz centralnej ciepłej wody. Tam gdzie brakuje
pomieszczenia na kocioł gazowy, w poszczególnych lokalach montowane są piecyki
gazowe etażowe z indywidualną instalacją. W 2019 r. w ten system
wyposażono 176 lokali. 5 mieszkań wyposażono w system grzewczy z OZE (pompy ciepła).
Wydatki z budżetu miasta na realizację tych zadań w 2019 r. wyniosły ok. 17 mln
zł (dane za 2020 r. dotyczące alternatywnych podłączeń wobec CO będą dostępne pod koniec I
kwartału). W latach 2017-2020 miasto udzieliło dotacji na
likwidację 1 720 kopciuchów. Dodatkowo w latach 2018-2020
zlikwidowaliśmy ponad tysiąc kopciuchów komunalnych. Łącznie w latach 2017-2020
wydano na ten cel 25 354 239 zł, z czego tylko w ubiegłym
roku ponad 15 mln zł.