– Sytuacja epidemiczna jest krytyczna. W ciągu ostatniej doby w Warszawie stwierdzono ponad 1,2 tys. nowych przypadków zakażenia koronawirusem, z których część będzie wymagała hospitalizacji. Cztery szpitale, które nadzoruje miasto, tj. Wolski, Czerniakowski, Grochowski i Bielański, zostały zgodnie z decyzją wojewody mazowieckiego włączone do II poziomu zabezpieczenia i leczeni są tam pacjenci z dodatnim wynikiem testu pod kątem zakażenia COVID-19 – informuje Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

 – Dostaliśmy dziś informację, że – decyzją premiera – w miejskich szpitalach mamy przeznaczyć 35 proc. z ogólnej puli łóżek tylko dla pacjentów z koronawirusem. To oznacza, że np. w Szpitalu Bielańskim na kardiologii zamkniemy 43 łóżka do wykonywania zabiegów ratujących życie, a 65 osobom nie zostanie udzielona pomoc w bezpośrednim zagrożeniu życia  – dodaje prezydent.

 

Raport z miejskich szpitali  – sytuacja jest bardzo trudna

Obecnie we wszystkich dziesięciu szpitalach, które podlegają miastu, dostępnych jest 2413 łóżek, z czego zajętych jest 1833. Na podstawie decyzji wojewody mazowieckiego lub polecenia Ministra Zdrowia 229 łóżek przeznaczono do leczenia pacjentów z COVID-19 – z tej puli zajęte są 73 łóżka. W ramach leczenia osób podejrzanych o zakażenie koronawirusem, na mocy tych decyzji, przeznaczono 33 łóżka, z których zajętych jest 21.

– Podkreślam, że miejskie szpitale wielospecjalistyczne, pomimo że nie wszystkie zostały włączone do II poziomu zabezpieczenia, leczą pacjentów z dodatnim wynikiem testu pod kątem COVID-19. Sytuacja w warszawskich szpitalach, nie tylko prowadzonych przez miasto, jest bardzo trudna. Około 20-30 proc. personelu jest zakażone COVID-19, przebywa na kwarantannie lub z innych powodów nie jest w pracy. Ogranicza to możliwość ratowania życia. Na oddziałach internistycznych oraz oddziałach intensywnej terapii miejskich podmiotów leczniczych (podobnie w innych szpitalach na terenie miasta) nie ma wolnych miejsc – mówi prezydent Trzaskowski. Liczba pacjentów „covidowych”, którzy są hospitalizowani w miejskich szpitalach to obecnie 162 zakażonych i 130 z podejrzeniem zakażenia.

Prezydent Rafał Trzaskowski: – Utworzenie łóżek dla pacjentów z koronawirusem wymaga nie tyle decyzji na papierze, ale wprowadzenia w szpitalach szeregu koniecznych zmian: przewiezienia pacjentów do innych oddziałów lub szpitali, zapewnienia niezbędnego sprzętu i personelu, nowej organizacji ciągów komunikacyjnych placówek, wydzielenia stref -brudnej i czystej.

Władze Warszawy zwracają również uwagę, że wydzielanie łóżek dla pacjentów zakażonych COVID-19 w szpitalach, gdzie leczeni są pacjenci niezakażeni, zwiększa również ryzyko transmisji koronawirusa – mimo środków bezpieczeństwa.

– Zwracaliśmy uwagę rządzącym, jeszcze zanim pandemia przybrała taką skalę, że potrzeba oddzielnych placówek, w tym szpitali polowych skierowanych tylko na leczenie pacjentów „covidowych” – mówi prezydent Trzaskowski. – Czekamy na moment, kiedy zostanie uruchomiony szpital polowy na Stadionie Narodowym, włączamy się jako samorząd w walkę z epidemią, ale dostaliśmy pismo od wojewody mazowieckiego z prośbą o możliwość utworzenia szpitala tymczasowego w obiekcie, który jest jeszcze placem budowy. Mowa tu o Szpitalu Południowym, który budujemy – dodaje prezydent.

Obecnie obiekt nie ma jeszcze zaplecza sanitarnego, a co najważniejsze, nie ma stosownych odbiorów, które pozwoliłyby na jego użytkowanie i stworzenie bezpiecznych warunków leczenia. Szpital Południowy jest w trakcie budowy, która zakończy się z końcem marca 2021 r., następnie w obiekcie będą realizowane prace wykończeniowe i szpital będzie wyposażany w niezbędny sprzęt. Budynek nie ma jeszcze klimatyzacji i przyłączy gazów medycznych. – Pomysł, aby kłaść pacjentów zakażonych COVID-19 na placu budowy, w niegotowym budynku, jest nierealistyczny i nieodpowiedzialny. Analizujemy możliwość przyspieszenia budowy, ale nie zrobimy niczego, co naraziłoby pacjentów na zagrożenie życia lub zdrowia – podkreśla prezydent Trzaskowski.

 

Aktualna sytuacja w stołecznych placówkach oświatowych

Od 1 września, pomimo zastosowanych środków bezpieczeństwa, w miejskich szkołach mamy już odnotowanych 601 przypadków zakażenia nauczycieli (804 nauczycieli przebywa na kwarantannie) i 147 przypadków koronawirusa u pracowników niepedagogicznych (229 osób przebywa na kwarantannie).

Obecnie całkowicie zawieszono zajęcia w 21 miejskich placówkach (w tym w 12 przedszkolach), w 73 częściowo (w tym w 32 przedszkolach, 2 zespołach szkolno-przedszkolnych i 34 szkołach podstawowych).