Zakończyły się obrady kapituły, która spośród
zgłoszeń mieszkańców wyłoniła dziesięć kobiet, które każdego dnia angażują się
w rozwój społeczeństwa obywatelskiego, zwracając uwagę na jego potrzeby.
Kapituła oceniała kandydatki według następujących kryteriów: działalność na
rzecz promocji Warszawy, promowanie otwartości, tolerancji, równouprawnienia i
wartości demokratycznych, działalność na rzecz społeczności lokalnej na terenie
Warszawy, wybitne osiągnięcia w swojej dziedzinie na skalę ogólnokrajową.

Ogłoszenie nominacji nastąpi 20 września i od tego
dnia trwać będzie głosowanie. Głosować można będzie za pomocą strony
internetowej Warszawianka Roku lub karty do głosowania, dostępnej na stronie internetowej oraz w siedzibie organizatora. Zakończy się ono 22
października, a 9 listopada poznamy nazwisko Warszawianki Roku.

W skład kapituły wchodzą: Ewa Malinowska-Grupińska
– przewodnicząca Rady m.st. Warszawy; Beata Michalec – radna m.st. Warszawy;
Ewa Ewart – dziennikarka, producentka i wielokrotnie nagradzana reżyserka
filmów dokumentalny; Michał Rusinek – literaturoznawca, tłumacz, pisarz i
wykładowca akademicki, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej; Nicole
Sochacki-Wójcicka – laureatka II edycji plebiscytu, lekarka, edukatorka,
blogerka; Agnieszka Szydłowska – dziennikarka radiowa i telewizyjna, autorka
programów poświęconych kulturze i muzyce; Anna Maruszeczko – dziennikarka
radiowa, telewizyjna, prasowa, a także felietonistka; Vienio – wokalista, autor
tekstów, DJ, producent muzyczny, reżyser, dziennikarz radiowy i aktor.