Katarzyna Surmiak-Domańska, dotychczasowa jurorka, obejmie funkcję
Przewodniczącej Jury w miejsce Piotra Mitznera, a Maria Krawczyk, związana z
Nagrodą od 2019 roku, zastąpi Bożenę Dudko w roli Sekretarza. Do jury powraca
Elżbieta Sawicka. W składzie pozostają Julia Fiedorczuk, William R. Brand i
Abel A. Murcia Soriano. 

Książki do Nagrody mogą zgłaszać – do 15 stycznia 2021 roku – autorzy,
tłumacze, wydawcy, a także czytelnicy i czytelniczki. Warunek to publikacja w
2020 roku – w Polsce i po polsku. Regulamin konkursu znajduje się tu.

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego, ustanowiona 4 stycznia 2010 roku
przez Radę m.st. Warszawy, jest przyznawana najlepszym książkom reporterskim,
które podejmują ważne problemy współczesności i pogłębiają wiedzę o świecie
innych kultur. To również forma uhonorowania Ryszarda Kapuścińskiego, wybitnego
reportera, dziennikarza, publicysty, poety, który w stolicy mieszkał przez
większość swego życia, i jest też jednym z najczęściej tłumaczonych polskich
autorów.

Miasto Stołeczne Warszawa jest
organizatorem i fundatorem Nagrody, a patronat honorowy sprawuje Alicja
Kapuścińska, żona pisarza. Konkurs współorganizuje redakcja „Gazety Wyborczej”. Partnerem Nagrody
jest Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego Herodot. 

Szczegółowe informacje o dotychczasowych nominowanych, laureatach i
laureatkach oraz samej Nagrodzie im. Ryszarda Kapuścińskiego można znaleźć na
stronie Kulturalna Warszawa.