Przygotowujesz się do budowy domu? Znalazłeś i kupiłeś wymarzoną działkę? Zaprojektowałeś już dom? Pamiętaj o jeszcze jednym ważnym kroku – wykonaniu projektu zagospodarowania terenu.

Dlaczego dokument ten jest tak ważny? Jakie konsekwencje związane są z jego brakiem? I w jaki sposób wpływa na funkcjonalność posesji?

Względy proceduralne

Projekt zagospodarowania terenu jest jednym z dokumentów niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę. Przepisy prawa wymagają, aby został on uzgodniony z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Uzyskanie uzgodnienia projektu jest warunkiem koniecznym do otrzymania pozwolenia na budowę.

Niezwykle istotne jest, aby projekt zagospodarowania terenu był zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub wydaną na wniosek inwestora decyzją o warunkach zabudowy (w przypadku braku obowiązującego MPZP). Plany miejscowe, uchwalane przez władze lokalne, określają warunki zabudowy konkretnych obszarów. Oznacza to, że w MPZP oraz decyzji o warunkach zabudowy znajdziemy między innymi informacje dotyczące gabarytów domu, dopuszczalnej powierzchni zabudowy oraz minimalnej wielkości powierzchni biologiczne czynnej. Niedostosowanie projektu zagospodarowania terenu do tych wymogów prawnych będzie skutkować odmową wydania pozwolenia na budowę. Projekt zagospodarowania terenu pozwala również na określenie czy przyszła zabudowa będzie zgodna z wymogami obowiązującego w Polsce Prawa budowlanego. Przepisy tej Ustawy określają warunki techniczne jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie, na przykład minimalne odległości pomiędzy planowanym domem a działkami i domami sąsiadującymi.

Funkcjonalność domu i ogrodu

Projekt zagospodarowania terenu pozwala na realizację marzeń. W tym twierdzeniu nie ma nawet odrobiny przesady. Profesjonalnie przygotowany projekt pozwala na najlepsze wykorzystanie walorów użytkowych posesji. Pozwala również na przeciwdziałanie ograniczeniom wynikającym z kształtu działki lub ukształtowania jej terenu. Szczególnie ważne jest dobre planowanie na działkach trudnych, czyli na przykład bardzo wąskich.

Projekt zagospodarowania terenu określa miejsce, w którym będzie znajdował się zarówno dom jak i inne obiekty architektoniczne. Dobre planowanie sprawi, że działka i dom staną się dobrym miejscem do życia. Pozwoli cieszyć się zarówno praktycznie usytuowanym domem jak również atrakcyjnym ogrodem.

Dobry projekt ma również znaczenie praktyczne. Pozwala na precyzyjne określenie lokalizacji obiektów gospodarczych, czyli na przykład altany śmietnikowej lub zbiornika na nieczystości.

Profesjonalnie przygotowany projekt zagospodarowania terenu zawiera również informacje o planowanym przebiegu przyłączy poszczególnych instalacji (gazowej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej). Pozwoli to uniknąć potencjalnych problemów na etapie budowy. Zwłaszcza, że problemy z wyznaczaniem tras przyłączy przez wykonawców wcale nie należą do rzadkości i są powodem niepotrzebnego stresu.

Jak zatem widać projekt zagospodarowania terenu jest nie tylko dokumentem wymaganym przez prawo. Zawiera on bowiem także szereg praktycznych informacji, dzięki którym możliwe jest lepsze wykorzystanie potencjału nieruchomości i naprawdę warto poświęcić czas i środki na jego dobre przygotowanie.

Źródło: Budplan.net – Zagospodarowanie przestrzenne