Z tej okazji, przed pomnikiem Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu, trwa wystawa poświęcona temu wyjątkowemu dokumentowi i postaci Jastrzębowskiego.

W
40. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, w 1831 roku została opublikowana
„Konstytucja dla Europy”. Dokument zawierał postulat zniesienia geograficznych
granic krajów, ustanawiając Europę jako jedną republikę – o jednolitym
prawodawstwie i wspólnych organach władzy.

Wystawa jest czynna do 30 maja 2021 roku

Projekt
Unia Europejska


To był dokument wizjonerski, który wyprzedził swoją epokę. Pomysł na
zjednoczenie Europy, który Jastrzębowski opisał, ziścił się 150 lat później.
Ten projekt to Unia Europejska
– powiedział Rafał
Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.


Autor tego dzieła – uczestnik powstania listopadowego, ekolog, botanik,
wynalazca, patriota, twórca terminu „ergonomia” – był przekonany, że aby Polacy
mogli żyć bez wojen, wszystkie narody Europy powinny wyrzec się stosowania
przemocy
– dodała Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka m.st.
Warszawy.

W konferencji prasowej z okazji otwarcia wystawy uczestniczyli: Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka m.st. Warszawy; Olgierd Łukaszewicz, fundator My Obywatele UE – Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego, pomysłodawca wystawy; Witold Naturski, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

„Konstytucja
dla Europy” zakłada poszanowanie praw każdego z europejskich narodów, praw jednostki,
demokratycznego sposobu sprawowania władzy oraz wyrzeczenie się stosowania siły
w przypadku konfliktu między narodami. Sporne kwestie miał rozstrzygać
obradujący w trybie ciągłym i złożony z demokratycznie wybranych, równoprawnych
przedstawicieli wszystkich europejskich narodów – Kongres Europejski.


Choć „Konstytucja dla Europy” powstała w 1831 roku jest wciąż aktualna, głęboka
i zbieżna z tym, jak my widzimy współczesną, integrującą się Europę. Nie ma
bezpiecznej polskiej wolności bez europejskiej jedności. To właśnie chciał
przekazać Jastrzębowski
– podkreślił Olgierd Łukaszewicz,
pomysłodawca wystawy i fundator My Obywatele UE – Fundacja im. Wojciecha B.
Jastrzębowskiego.

W otwarciu wystawy uczestniczyła prof. Elżbieta Jastrzębowska, praprawnuczka Wojciecha B. Jastrzębowskiego

Wystawa „Pierwsza Konstytucja dla Europy” 

W
2008 roku „Konstytucja dla Europy” została przetłumaczona na 5 języków i
rozpowszechniona wśród dyplomatów Unii Europejskiej. Jednak w Polsce nie jest powszechnie
znanym dokumentem. Plenerowa wystawa „Pierwsza Konstytucja dla Europy – w 190.
rocznicę ogłoszenia. Warszawa, 1831-2021” przypomina o tym ważnym dokumencie. Na
11 planszach prezentuje najważniejsze sentencje „Konstytucji dla Europy” i
kontekst historyczny, a także przedstawia autora tekstu, Wojciecha
Jastrzębowskiego. Ekspozycja jest dostępna w języku polskim i angielskim. Do 30
maja można ją zobaczyć przy pomniku Mikołaja Kopernika (ul. Krakowskie
Przedmieście).

Wystawę
zorganizował Dom Spotkań z Historią wspólnie z My Obywatele UE – fundacja W.B.
Jastrzębowskiego.

Samorządowe
czytanie Konstytucji
Od 9 maja jest dostępny na stronie myobywateleue.org
film, przygotowany z okazji Dnia Europy: „Wielkie samorządowe czytanie Polskiego Projektu Konstytucji dla
Europy W.B. Jastrzębowskiego z 1831 roku”. 50 samorządowców z całej
Polski, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i marszałkowie, wraz z b.
prezydentami RP – Bronisławem Komorowskim i Aleksandrem Kwaśniewskim czytali
fragmenty „Konstytucji dla Europy”. Projekt został zrealizowany dzięki współpracy z Warszawską
Izbą Gospodarczą.

 

Wystawę można oglądać na Krakowskim Przedmieściu, przed pomnikiem Mikołaja Kopernika

pozycjonowanie stron warszawa