Fundacja Perspektywy po raz 23. przedstawiła ogólnopolski ranking liceów i techników, którego adresatami są uczniowie szkół podstawowych, decydujący właśnie o wyborze swojej dalszej ścieżki kształcenia.

Na „Mechatronika” i „Staszica” zawsze można liczyć. Nie szczędzimy wydatków na edukację, co przekłada się na świetne wyniki naszych szkół. W pierwszej pięćdziesiątce mamy w tym roku aż 17 liceów i trzy technika. Serdecznie gratuluję uczniom, nauczycielom i dyrektorom– mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

W tym roku najlepszym liceum w kraju okazało się XIV LO im. S. Staszica (2021 r. – I miejsce, 2020 r. – II, 2019 r. – I, 2018 r. – III, 2017 r. – II, 2016 r. – II, 2015 r. – I). W ostatnich latach w grupie pierwszych 25 najlepszych liceów w Polsce znajdowały się także: XXVII LO im. T. Czackiego, IX LO im. K. Hoffmanowej, II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Batorego, VIII LO im. Władysława IV, V LO im. Ks. J. Poniatowskiego, 2 Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy, XXXIII LO Dwujęzyczne im. M. Kopernika, LXVII LO im. J. Nowaka–Jeziorańskiego, XVIII LO im. J. Zamoyskiego, LXIV LO im. S. I. Witkiewicza, VII LO im. J. Słowackiego. Wśród techników zwyciężyło Technikum Mechatroniczne, już po raz trzeci z rzędu. Warto dodać, że w pierwszej „50” znalazły się jeszcze: Technikum Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego (2021 r. – 26 miejsce, 2020 r. – 14, 2019 r. – 71) oraz Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku (2021 r. – 38 miejsce , 2020 r. – 83). Fundacja Perspektywy przygotowuje swoje rankingi od 1999 roku. Obecnie Perspektywy publikują: Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących, Ogólnopolski Ranking Techników, Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących, Ranking Maturalny Techników, Ranking Szkół Olimpijskich i Ranking Liceów Warszawskich. Metodologia rankingu ogólnopolskiego uwzględnia: sukcesy szkół w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych i wyniki egzaminu zawodowego. Dla szkół dwujęzycznych brane są pod uwagę dodatkowo wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym.