Już za parę dni wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej.
Młodzież ze szkół ponadpodstawowych po blisko trzydziestu tygodniach nauki
zdalnej, a dzieci ze szkół podstawowych po niewiele krótszym okresie. Po tak
długiej nieobecności muszą odnaleźć się w trudnej rzeczywistości. Kluczowe jest
podjęcie jak najszybszych działań wspierających przez dzieci i młodzież w
radzeniu sobie z konsekwencjami psychicznymi i emocjonalnymi wywołanymi
pandemią.

Eksperci
wskazują, iż podczas nauki zdalnej pogłębił się problem uzależnień
behawioralnych i zwiększyła liczba osób cierpiących na ten rodzaj nałogu.
Internet stał się nieodłącznym elementem naszego życia, pomaga zdobywać wiedzę
i korzystać z globalnych zasobów informacyjnych. Niesie jednak z sobą wiele
zagrożeń. A uzależnienie
od telefonu, czy komputera stało się swego rodzaju pułapką, w którą
wpada coraz większa grupa dzieci i młodzieży.


Nasza postawa, właściwa profilaktyka i realizacja programów mogą pomóc w
ograniczeniu nadużywania mediów elektronicznych wśród naszych dzieci i
młodzieży. W czerwcu przeprowadzimy anonimową ankietę  na ten temat wśród
wszystkich naszych uczniów. Musimy ocenić skalę problemów, z którymi dzieci
wracają do szkoły

mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Akcja
„off” – w Dniu Dziecka odłóż telefon

Dzień
Dziecka to okazja do świętowania wśród rówieśników i w gronie rodzinnym. W tym
roku, 1 czerwca organizowana jest akcja społeczna „off”, zwracająca uwagę na
problem uzależnień behawioralnych wśród młodych ludzi.

Zachęcam
wszystkie warszawskie dzieci do odłożenia telefonów, w tym wyjątkowym dniu
przełączmy się z opcji „on” na „off”, odbudujmy więzi i relacje rodzinne. W
stolicy można spędzać czas na wiele sposobów i skorzystać chociażby z ofert
otwierających się stopniowo instytucji kulturalnych i sportowych. Po pandemii
warto je odkryć na nowo  –
 mówi radna Renata Niewitecka,
pomysłodawczyni przeprowadzenia akcji i specjalnej kampanii na ten temat w
stolicy.


Zachęcamy też do przeprowadzenia w szkołach zajęć lub warsztatów, podczas
których omówiony zostanie problem uzależnienia od internetu, gier
komputerowych, czy portali społecznościowych
– dodaje wiceprezydent Renata
Kaznowska. 

Za
kilka dni w komunikacji miejskiej pojawią się spoty Telefony Off – Dzień dziecka
spędź aktywnie!

Miasto,
dostrzegając wagę problemu uzależnień behawioralnych, w połowie czerwca zapyta
wszystkich stołecznych uczniów (200 tys. osób) o czas spędzany przed komputerem
i telefonem, rodzaje mediów z których korzystają oraz kondycję psychofizyczną.
Ankietę i jej wyniki opracują specjaliści warszawskiej Poradni
psychopedagogicznej.

Po
wakacjach planowane są kolejne działania – konferencja dla nauczycieli,
webinaria dla rodziców, gra dla uczniów z netykiety oraz kampania społeczna z
Młodzieżową Radą Miasta na temat mądrego korzystania z sieci.