Zrównoważony rozwój Warszawy leży
w interesie wszystkich mieszkańców stolicy. Wspólnie budujemy miasto, w którym
można żyć w ścisłym kontakcie z naturą i oddychać czystym powietrzem –
mówi
Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Niestety, od pewnego czasu
coraz mocniej redukuje się budżety samorządów, zabiera kolejne środki z których
moglibyśmy finansować inwestycje. Dlatego cieszymy, że coraz więcej firm bierze
na siebie współodpowiedzialność za zrównoważony rozwój miejsc, które są im
bliskie. Z myślą o nich uruchamiamy Zielony Fundusz
– dodaje.

Zielony Fundusz
umożliwia przedsiębiorstwom wsparcie ekologicznych inicjatyw miasta, takich jak
programy „Milion drzew dla Warszawy” czy „Zielone Ulice”. Mechanizm ten pozwoli
im także na realizację własnych pomysłów na zazielenienie stolicy, które
przyczynią się do rozwoju przestrzeni do wypoczynku dla mieszkańców,
zwiększenia różnorodności biologicznej w mieście czy wsparcia ogrodnictwa
miejskiego.

Celem
Funduszu jest także zaangażowanie przedsiębiorstw w rozwój miasta, budowanie
poczucia wspólnoty i wspólnej odpowiedzialności za miejską przestrzeń. Im
będzie ona bardziej zielona, tym bardziej atrakcyjna i korzystna dla zdrowia

– mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju. – To
projekt nowoczesny i innowacyjny, dzięki któremu znajdziemy się w gronie innych
dużych światowych metropolii, które szukają różnych źródeł finansowania
proekologicznych działań
– dodaje.

Środki pozyskiwane
w ramach Zielonego Funduszu będą zasilać budżet m.st. Warszawy. Przydzielony im
odrębny obszar funkcjonalny umożliwi ich wydatkowanie wyłącznie w obszarze
Zielonego Funduszu. Z darczyńcami zawierane będą stosowne porozumienia, w
których jasno określony będzie cel przeznaczenia środków.

W partnerstwie
na rzecz zrównoważonego rozwoju

Uruchomienie
Zielonego Funduszu wesprze Warszawę w realizacji celów zrównoważonego rozwoju
Organizacji Narodów Zjednoczonych, zgodnie z którymi miasta powinny zwiększać
udział lasów i terenów zieleni, a na tej bazie  zwiększać bioróżnorodność.
Dlatego przy tworzeniu tego mechanizmu stolica podjęła współpracę z organizacją
pozarządową, Global Compact Network Poland, będącą częścią inicjatywy United
Nations Global Compact – największej na świecie platformy skupiającej biznes
działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Dla systemu
ONZ miasta są kluczowym elementem walki o zachowanie bioróżnorodności i mogą
stać się optymalnymi habitatami dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Wymaga to
mądrego zarządzania przestrzenią zieleni, jej zrównoważonym rozwojem i takim
jej wkomponowaniem w tkankę miejską, aby zwiększając udział terenów parkowych,
łąk, skwerów, nasadzeń drzew oraz krzewów, systematycznie powiększał się udział
zieleni w mieście, co poprawia jakość życia mieszkańców, ale także innych
gatunków, dla których miasto jest lub może się stać przestrzenią do życia. To z
tego powodu zdecydowaliśmy się na powołanie wspólnie z Warszawą inicjatywy
Zielonego Funduszu, gdzie we współpracy z biznesem i mieszkańcami zazielenimy
nasze miasto
– mówi Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy UN Global
Compact Network Poland.

Wzorem
największych metropolii

Tworząc Zielony
Fundusz Warszawa dołącza do największych metropolii świata, takich jak Nowy
Jork, Londyn, Kopenhaga czy Paryż, które realizują od lat tego typu inicjatywy.
Miasta wybierają różne formuły realizacji inicjatyw związanych z nasadzeniami i
tworzeniem terenów zieleni, w tym granty, crowdfunding, współpracę z biznesem i
inne.

Przykładem takich działań może być londyński Greener
City Fund czy The New York City Green Relief & Recovery Fund z Nowego
Jorku. To ustanowiony przez burmistrza miasta
w maju 2020 roku – fundusz grantowy dla organizacji pozarządowych, które
realizują projekty na rzecz zieleni.