Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy postanowił, że każdy
powstaniec otrzyma specjalną opiekę – pomoc wolontariusza i bezpłatny transport
do miejskiego punktu szczepień. Natomiast do osób, które nie będą mogły samodzielnie udać się do wskazanej
placówki, przyjedzie zespół medyczny, który wykona szczepienie w domu.
Szczepienia
będziemy organizowali w OPZ Mokotów, znanej Powstańcom Przychodni Lekarskiej dla Kombatantów przy ul.
Litewskiej 11/13, finansowanej ze środków m.st. Warszawy.    

Powstańcy warszawscy
rozumieją powagę sytuacji. Już teraz wielu deklaruje chęć skorzystania ze
szczepień. Są wśród nich reprezentanci
różnych organizacji i środowisk zrzeszających powstańców warszawskich,
m.in. Zbigniew Galperyn – prezes
Związku Powstańców Warszawskich, Leszek Żukowski, Wanda Traczyk-Stawska ze Związku
Żołnierzy Armii Krajowej, Anna Bando – prezes Sprawiedliwych Wśród
Narodów Świata, Janusz Maksymowicz ze Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, a także najstarszy powstaniec warszawski płk. Kazimierz Klimczak, który 15 lutego rozpocznie 107 rok życia.


Powołaliśmy
już koordynatorkę ds. szczepień powstańców warszawskich, Agnieszkę Pawelec i
uruchomiliśmy specjalny numer telefonu 726-290-189. Pod nim można uzyskać
szczegółowe informacje dotyczące pomocy przygotowanej przez miasto.