Budżet miasta jest w bardzo trudnej
sytuacji w związku z pandemią, ale też dlatego, że trafia do niego coraz mniej
pieniędzy. Mimo to chcemy skupić się na naszych priorytetach, a do tego
potrzebny jest dobry zespół
– dodaje prezydent.

W ramach zmian w zarządzie miasta,
dotychczasowa dyrektorka-koordynatorka Aldona Machnowska-Góra obejmie
stanowisko zastępcy prezydenta i będzie odpowiedzialna za sprawy społeczne.
Będzie nadzorować Biuro Pomocy i Projektów Społecznych oraz Biuro Polityki
Lokalowej. Nadal będzie też kierować pracami Biura Marketingu Miasta i Biura
Kultury.

Pion, który obejmuję, jest pionem
społecznym. Wyzwania społeczne, związane z pandemią, są naprawdę ogromne.
Musimy walczyć o spójność społeczną – o to, by nikt nie został za burtą. Będę
kontynuować ważne społecznie projekty – rozwój żłobków, wsparcie seniorów, osób
najsłabszych. Przyjęliśmy niedawno nową politykę kulturalną – kultura jest
ważna i ma wpływ na zmianę społeczną. Ten kierunek, wraz ze społecznymi
założeniami będzie dla mnie najważniejszy
– mówi  Aldona Machnowska-Góra, zastępca prezydenta
m.st. Warszawy.

Do zarządu miasta dołącza nowa
dyrektorka-koordynatorka – Karolina Zdrodowska, dotychczas radna na Ursynowie.
Zależało mi osobiście, aby w obecnych czasach była to kobieta. Nowa, ale
też doświadczona osoba, znająca samorząd
– podkreśla prezydent Trzaskowski.
Cieszę się, że – dzięki wejściu pani Karoliny w skład zarządu – osiągniemy
symboliczny parytet: Warszawa będzie miała prezydenta, dwie
wiceprezydentki,  dwóch wiceprezydentów i
dwie dyrektorki-koordynatorki. Warszawa stawia na kobiety
– dodaje
prezydent.

Dyrektorka-koordynatorka Karolina Zdrodowska
będzie odpowiadać za dwa obszary: rozwój gospodarczy Warszawy, współpracę z
przedsiębiorcami oraz za dialog społeczny, konsultacje i współpracę z
organizacjami pozarządowymi. Będzie nadzorować Biuro Rozwoju Gospodarczego i
Centrum Komunikacji Społecznej. Zadaniem dla nowej dyrektorki-koordynatorki
będzie wzmocnienie m.in. formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP),
mechanizmów partycypacji i współzarządzania miastem przez mieszkańców. Ważne w
działaniach ratusza pozostają kwestie równościowe i polityka
antydyskryminacyjna.

– Podjęłam się tego zadania, bo jestem
przekonana, że moje doświadczenie sprawi, że będę mogła wnieść pozytywny wkład
w tych dwóch obszarach. Zwłaszcza w trudnym okresie pandemii. Dołożymy
wszelkich starań, by wesprzeć przedsiębiorców. Z kolei CKS odpowiada za
działania wolontariackie – musimy wspomagać osoby najsłabsze i wykluczone
społecznie. To moje priorytety – mówi Karolina Zdrodowska,
dyrektorka-koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego.

Pierwszy Wiceprezydent – Michał Olszewski
będzie nadzorował gospodarkę odpadami oraz planowanie przestrzenne i
architekturę.

Wiceprezydent Renata Kaznowska zachowa pieczę
nad obszarami usług o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Warszawy: edukacją
oraz polityką zdrowotną. Pod jej opieką będą biura: Biuro Edukacji, Biuro
Polityki Zdrowotnej, Biuro Sportu i Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Wiceprezydent Robert Soszyński nadal będzie
odpowiadał za pion infrastruktury oraz transportu publicznego. W jego sferze
zainteresowań znajdą się też sprawy reprywatyzacji.

Dyrektorka-koordynatorka Justyna Glusman, tak
jak dotychczas, będzie nadzorowała pracę biur odpowiedzialnych za zieleń
miejską, ochronę powietrza i politykę klimatyczną.