– Zwracam się z apelem, aby wszędzie, gdzie
jest to możliwe, wdrażać, stosować i rozwijać formułę pracy zdalnej, a także minimalizować czas przebywania w przestrzeni publicznej i przemieszczanie się środkami komunikacji
publicznej
napisał Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. – Przy
obecnych limitach liczby pasażerów nawet tak rozbudowany tabor transportu
miejskiego jak ten, którym dysponujemy w Warszawie, nie jest wystarczający, aby
umożliwić bezpieczną podróż z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego

dodał.

Prezydent Olszewski podkreśla w apelu do
pracodawców, przedsiębiorców i organizacji ich zrzeszających, że zdaje sobie
sprawę ze specyfiki wielu branż i profesji. Oczywiście rozumiemy, że wiele
branż opiera się na bezpośrednim kontakcie i bliskich relacjach z klientami. – Jednak
w tej wyjątkowej dla nas wszystkich sytuacji ograniczanie spotkań i szukanie
alternatywnych, bezpiecznych form kontaktu jest nieodzowne
– zaapelował.

 

Władze
stolicy podkreślają, że bardzo wiele w czasie epidemii zależy od postawy mieszkańców
i działających w mieście firm. – Warszawscy przedsiębiorcy już nie raz
udowadniali, że są w stanie sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom – nie mam
wątpliwości, że tak będzie i tym razem
– kończy swój list do pracodawców
zastępca prezydenta m.st. Warszawy, Michał Olszewski.