Rafał Trzaskowski, prezydent m.st.
Warszawy podkreśla, że na placu budowy nie ma żadnego opóźnienia: Od samego początku, kiedy zapadała decyzja, że
Szpital Południowy zostanie tymczasowym szpitalem do leczenia pacjentów z
COVID-19, jasno mówiłem, że zakończenie prac w budynku nastąpi 25 stycznia. Po
tym terminie zostaną przeprowadzone niezbędne odbiory. Nie jest to nasz wymysł,
ale wymagane prawem procedury, które przeprowadzają kolejno służby zewnętrzne:
sanepid, straż pożarna, nadzór budowlany (PINB). Bez przeprowadzenia tych
odbiorów nie można oddać budynku do użytkowania i uruchomić szpitala. A
pacjentów z koronawirusem, tak jak zapowiadałem, będziemy mogli przyjmować od
połowy lutego.

Zgodnie z pierwotnie przyjętym
harmonogramem, zakończenie prac w Szpitalu Południowym było planowane na koniec
marca 2021 r., zaś przyjęcie pacjentów – z początkiem września 2021 r., czyli
po uzyskaniu prawa do użytkowania i zakończeniu wyposażania szpitala. W
związku z sytuacją epidemiczną i dzięki uzgodnieniom dokonanym przez władze
Warszawy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, prace budowlane zostały
przyspieszone, a placówka będzie działała jako szpital tymczasowy – znajdzie
się tu 300 łóżek dla chorych na Covid-19, w tym 80 łóżek respiratorowych.

Renata Kaznowska, zastępca
prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialna m.in. za miejską służbę zdrowia
dodaje, że prace w Szpitalu Południowym trwają siedem dni w tygodniu. – Przyspieszamy
jak możemy, a na proces niezbędnych i bardzo złożonych odbiorów dajemy sobie
dwa tygodnie. To jest ekspresowe tempo, a sam obiekt jest ogromny. Kompleks
szpitala jest złożony z trzech modułów zlokalizowanych na pięciu piętrach.
Powierzchnia użytkowa Szpitala Południowego wynosi ponad 40 tys. m².

Wiceprezydent Renata Kaznowska
podkreśla również, że przyspieszenie prac w obiekcie to kosztowny proces, który
zostanie sfinansowany z rządowego funduszu COVID-19.

Szpital Południowy będzie
jednym z ośmiu szpitali tymczasowych w województwie mazowieckim utworzonych w
ramach planu zabezpieczenia łóżek „covidowych”. Koszty związane z szybszym
oddaniem obiektu, jak i koszty dostosowania placówki do uruchomienia szpitala
tymczasowego, mają zostać pokryte przez wojewodę mazowieckiego z funduszu
„covidowego”
– wyjaśnia wiceprezydent Kaznowska.

Część
wyposażenia niezbędnego do pomieszczeń szpitala została już zakupiona, a
kolejne są w trakcie. Zakupiona została również część sprzętu medycznego – do
placówki trafiły już dwa tomografy, a szpital czeka także na sprzęt z Agencji
Rezerw Materiałowych przeznaczony do leczenia pacjentów z COVID-19.  

Prowadzona
jest również rekrutacja pracowników do Szpitala Południowego. W celu
zapewnienia opieki pacjentom i funkcjonowania placówki potrzeba 140 osób
personelu, w tym m.in. ponad 30 lekarzy, blisko 50 pielęgniarek, 26 ratowników
i 20 opiekunów medycznych.