Pakt ten dotyczył promowania zdrowego żywienia i rozwoju zrównoważonego systemu żywnościowego.

Naukowy,
praktycy i urzędnicy opracowują politykę żywnościową

W
przygotowanie polityki żywnościowej Warszawy włączyli się naukowcy ze
stołecznych uczelni, którzy wzięli udział w pierwszym spotkaniu warsztatowym z
ramienia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Politechniki Warszawskiej,
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu
Warszawskiego oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH. W zespole są
również przedstawiciele miejskich biur odpowiedzialnych za komunikację
społeczną, zdrowie, edukację, gospodarkę odpadami, rozwój gospodarczy,
współpracę międzynarodową, politykę klimatyczną oraz jednostek odpowiedzialnych
za zieleń i wodę.


Zakończyliśmy już diagnozę systemu żywnościowego miasta, a kolejnym krokiem
jest wypracowanie kierunków jego rozwoju, dzięki czemu przystąpimy do
przygotowania projektu polityki żywnościowej Warszawy do 2030 r.
– mówi Aldona Machnowska–Góra, dyrektorka koordynatorka ds.
kultury i komunikacji społecznej m.st. Warszawy.

Diagnoza
żywnościowa Warszawy

Wyniki
diagnozy pokazują m.in. dostęp mieszkańców do żywności ekologicznej i zmiany w
trendach żywieniowych – coraz więcej osób korzysta z aplikacji mobilnych do
zamawiania zakupów czy gotowych posiłków z restauracji. Uzyskane dane pokazują,
że w ostatnich latach wzrosła liczba supermarketów oraz mniejszych sklepów
spożywczych, a spadła liczba hipermarketów działających na terenie miasta. W
obszarze gospodarowania zasobami ważnym aspektem wskazanym w diagnozie jest
propagowanie wśród mieszkańców picia wody z kranu czy też promowanie
nowoczesnych rozwiązań upraw w przestrzeni miejskiej oraz hodowli pszczół na
dachach budynków – obecnie liczba uli w Warszawie sięga tysiąca. Diagnoza
systemu żywnościowego w mieście dotyczy również m.in. gospodarowania odpadami,
zapobiegania marnotrawstwu żywności (w Warszawie działa np. 26 jadłodzielni)
oraz programów edukacyjnych czy projektów realizowanych w ramach budżetu
obywatelskiego.

Aldona Machnowska–Góra, dyrektorka koordynatorka ds.
kultury i komunikacji społecznej m.st. Warszawy: – Wyzwaniem jakie stoi
przed miastem, jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom i gościom wysokiej
jakości żywności po przystępnych cenach, ograniczenia strat żywności, wody i
energii, zmniejszenie ilości odpadów i ich wykorzystania po przetworzeniu w
gospodarce cyrkulacyjnej. Ponadto, obecne doświadczenia z powodu pandemii,
pokazują również, że polityka żywnościowa powinna wspierać miasta w
przystosowaniu się do zagrożeń tego typu oraz budowie bardziej odpornych
systemów.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, prace nad finalną wersją dokumentu przedstawiającego kierunki rozwoju systemu
żywnościowego Warszawy, mają się zakończyć w marcu 2021 r.