Rafał Trzaskowski,
prezydent m.st. Warszawy podpisał zarządzenia w sprawie otwartych konkursów
ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Są to:

Kulturalna oferta Warszawy
Cel: upowszechnianie kultury i
rozwój twórczości w różnych dziedzinach kultury i sztuki w Warszawie.
Dostępne środki to 3.000.000 zł. Termin składania wniosków 7 stycznia 2021
roku, szczegóły w linku

Dziedzictwo
kulturowe Warszawy
Cel: upowszechnianie wiedzy o
dziedzictwie kulturowym Warszawy. Dostępne środki to 200.000 zł. Termin
składania wniosków 18 stycznia 2021 roku, szczegóły
linku.

Różnorodna Warszawa
Tworzenie
otwartych i demokratycznych projektów w kulturze. Dostępne środki 300.000 zł. Termin składania wniosków 27 stycznia 2021 roku, szczegóły
w linku linku

W stolicy
zarejestrowanych jest kilkanaście tysięcy organizacji pozarządowych,
głównie stowarzyszeń i fundacji. Tak zwany trzeci sektor jest ważnym
partnerem miasta, obok sektora publicznego i rynkowego. Warszawa
zleca NGOsom realizację zadań publicznych w wielu dziedzinach, między
innymi w kulturze. Miasto wyłania najlepsze projekty w konkursach, a następnie
wspiera je finansowo.

Informacje
dotyczące działających w Warszawie organizacji pozarządowych można znaleźć na
stronie ngo.um.warszawa.pl