– We wrześniu przeznaczyliśmy z rezerwy kryzysowej miasta  łącznie 1,6 mln zł na kontenery medyczne, w tym 400 tys. zł dotacji dla Szpitala Bielańskiego oraz 1,2 mln zł dla Szpitala Wolskiego. Kontenery medyczne pomogą uporządkować ruch chorych, usprawnić izolację i obserwację potencjalnie zakażonych, a także poprawią warunki higieniczno-sanitarne podczas przyjęcia pacjentów do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialna za miejską służbę zdrowia.

System kontenerowy zwiększa również możliwość izolacji chorych na etapie wstępnej diagnostyki i leczenia w ramach SOR.

Przy Szpitalu Bielańskim, przed wejściem do SOR, zostały zamontowane trzy kontenery łóżkowe wyposażone w łazienkę oraz cztery wózki leżące do transportu chorych – łącznie powstało 12 dodatkowych miejsc leżących dla pacjentów SOR. W ramach zadania przygotowano również jeden kontener do oceny stanu zdrowia pacjentów (triage), gdzie znajduje się stanowisko lekarza, pomieszczenie porządkowe oraz oddzielne pomieszczenie dla pacjenta z podejrzeniem COVID-19. Do kontenerów są już kierowani pacjenci z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.

Kontenery medyczne, które stanęły przy Szpitalu Bielańskim, zostały wyposażone w wózki leżące do transportu chorych z materacami (12 szt.), szafki przyłóżkowe (3 szt.), taborety dla pacjentów (12 szt.), leżankę do badania pacjenta (1 szt.), fotel z regulowana pozycją dla pacjenta (1 szt.), wózek na odpady (1szt.), meble (szafki, biurko, fotel, krzesło, wieszaki).

Kontenery medyczne trafią również do Szpitala Wolskiego

Z kolei na początku grudnia przy Szpitalu Wolskim planowane jest uruchomienie zespołu pięciu kontenerów z jednoosobowymi salami obserwacyjnymi z łazienkami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami oraz kontenera pielęgniarskiego z pokojem przygotowawczym, punktem pielęgniarskim, pomieszczeniem porządkowym wraz z łącznikiem. W pomieszczeniach znajdzie się specjalistyczne wyposażenie medyczne: aparat USG, videolaryngoskop, defibrylator transportowy oraz systemu kardiomonitorujący wraz z centralą.

Punty wymazowe w miejskich przychodniach

Ze względu na rosnącą liczbę zakażeń, utworzyliśmy punkty wymazowe, które działają na terenie miasta – obecnie na 30 punktów pobrań w Warszawie aż 16 funkcjonuje w miejskich przychodniach, z czego dziesięć z nich to punkty mobilne, które działają w formule drive thru (m.in. na Ochocie, w Śródmieściu, Wesołej, Ursusie, na Targówku). W minionym tygodniu pobraliśmy wymazy od ponad 6,6 tys. mieszkańców, którzy zgłosili się do miejskich punktów pobrań.

Dzięki punktom wymazowym pacjenci ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu mogą wykonywać bezpłatne testy pod kątem zakażenia koronawirusem. Badania finansuje NFZ. Mieszkańcy mogą wykonywać testy w dowolnie wybranej placówce, niezależnie od dzielnicy, w której mieszkają.

Wykaz wszystkich punktów wymazowych w Warszawie, w tym działających w miejskich przychodniach.