16 kwietnia (sobota) 2016 r. o godz. 10:00 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (sala 1.01), najaktywniejsze koła naukowe Politechniki Warszawskiej zaprezentują swoje dokonania konstruktorskie przed przedstawicielami świata biznesu i nauki.

Pokaz Innowacyjnych Konstrukcji Studenckich to nowa inicjatywa dla kół naukowych Politechniki Warszawskiej. Pokaz odbędzie się w formie prezentacji projektów realizowanych przez koła, umożliwiając przedstawicielom biznesu zapoznanie się z osiągnięciami i prototypami młodych konstruktorów oraz pozyskanie wartościowych stażystów i przyszłych pracowników posiadających olbrzymi potencjał i umiejętności praktyczne. Celem wydarzenia jest także zdobycie inwestorów, gotowych do wsparcia finansowego oraz merytorycznego kół naukowych.

Spośród ponad 100 kół naukowych Politechniki Warszawskiej zaprezentuje się 10 najlepszych, wyłonionych drogą eliminacji. Wśród nich znalazły się:

  • Koło Naukowe Aparatury Biomedycznej,
  • Studenckie Koło Astronautyczne,
  • Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej,
  • Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej,
  • WUT Racing,
  • Koło Naukowe Robotyków,
  • Koło Naukowe Adek,
  • Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów,
  • Studenckie Koło Naukowe Robotyki Podwodnej,
  • Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej.

Pokaz Innowacyjnych Konstrukcji Studenckich organizuje Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Warszawskiej we współpracy z Radą Kół Naukowych PW oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem technologii PW. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem honorowym Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej, Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji znajdziecie na stronie Politechniki Warszawskiej