To tylko część tego, co zrobiliśmy w 2020 roku, by dbać o warszawską zieleń.

Pandemia miała wpływ również na działania związane z zielenią miejską, jednakże dzięki współpracy biur i jednostek udało się zrealizować wiele różnorodnych przedsięwzięć.

System zarządzania zielenią

Rok 2020 był rokiem wprowadzania i dalszej rozbudowy systemów pozwalających jeszcze lepiej dbać o zieleń w Warszawie:

 1. Karta Praw Drzew – opracowaliśmy dokument programowy dla jednostek miejskich, który zawiera Prawa Drzew wraz z siedmioma standardami dotyczącymi m.in. sposobu pielęgnacji zieleni, określania klas ryzyka drzew, ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych oraz komunikacji dotyczącej wycinek.
 2. Aplikacja MoDrzew – jest to narzędzie wspomagające inwentaryzację i monitoring drzew, przeznaczone dla ogrodników miejskich. Aplikacja zbiera dane o drzewach i automatycznie wyznacza termin kolejnego przeglądu w oparciu o ocenę klasy ryzyka drzewa.
 3. Serwis mapowy m.st. Warszawy – rozwój narzędzia serwisu mapowego „Wiem o Wycince”, które służy do informowania mieszkańców o wycinkach drzew oraz serwisu zawierającego dane o zieleni w mieście (zakładka „Zieleń”).
 4. Mapa Koron Drzew – dostarcza ona informacji o zasięgu koron drzew, gatunkach drzew i ich stanie zdrowotnym, co pozwala m.in. na obliczenie stopnia pokrycia koronami drzew poszczególnych terenów czy ilości pochłanianego CO2 przez drzewa. W 2020 r. odebrano drugą, ostatnią część mapy. Trwa przetwarzanie danych umożliwiające ich wizualizację w miejskich serwisach mapowych.
 5. Mapa Lokalizacji Pni Drzew – służy aktualizowaniu danych w bazie zieleni z zakresu precyzyjnej lokalizacji drzew. W 2020 odebrano mapę dla północno-zachodniej części Warszawy. W opracowaniu są narzędzia umożliwiające import danych do bazy zieleni.
 6. System Kategoryzacji Terenów Zieleni – w 2020 ruszyliśmy z najnowszym projektem, który ma na celu stworzenie modelu zarządzania terenami zieleni względem ich kategoryzacji (ze względu na dominującą wartość – kulturową, przyrodniczą lub społeczną). Kategoryzacja posłuży do stworzenia m.in.: wieloletniego planu zarządzania terenami zieleni, regulaminów parków oraz systemu informacji terenowej.

Dbałość o tereny zieleni

Posadziliśmy w 2020 roku 3819 drzew, a na 42 092 m2 nasadziliśmy krzewy. Poza tym zasialiśmy 82 203 m2 łąk miejskich i wyłączyliśmy z koszenia (ze względu na susze) 212 ha trawników. Na naszych terenach posadziliśmy aż 19 165 bylin oraz 286 659 cebulek kwiatowych. Ukwieciliśmy 2094 donice, a w kwietnikach posadziliśmy 104 822 roślin jednorocznych. To powierzchnia 4270 m2.

W pasach drogowych poddaliśmy renowacji 538,45 arów trawników, a koszenie przeprowadziliśmy na 1074 ha.

Wykonaliśmy również prace pielęgnacyjne 13359 drzew. A dodatkowo zrealizowaliśmy szereg prac specjalistycznych:

 • inwentaryzację drzew i krzewów w Parkach: Morskie Oko, Promenada, Cmentarz-Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich;
 • przeprowadziliśmy ekspertyzy 107 drzew w parkach oraz 130 drzew rosnących w pasach drogowych;
 • założyliśmy wiązania koron na 62 drzewach – ma to na celu wzmocnienie struktury drzew (zapobiegnięcie ich rozłamaniu lub wyłamaniu konarów), a tym samym ich zabezpieczenie i zwiększenie bezpieczeństwa w ich otoczeniu.

Najważniejsze inwestycje

Mimo pandemii pracowaliśmy nieprzerwanie nad tym, by niezmiennie podnosić jakość miejskich terenów zieleni. Wśród naszych działań w 2020 roku znalazły się m.in.:

 1. Otwarcie Pawilonu Edukacyjnego Kamień – jest to miejsce nowoczesnej edukacji oraz lokalnej aktywności, z której będą korzystać młodzi i dorośli warszawiacy. Jest to także platforma współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz uznanymi ośrodkami naukowymi.
 2. Rewaloryzacja parku Żeromskiego – uzupełniliśmy szatę roślinną, wzmocniliśmy fragmenty skarp, zmodernizowaliśmy infrastrukturę techniczną oraz odnowiliśmy fontannę z rzeźbą Alina – dziewczyna z dzbanem.
 3. Nowy skwer Kępna-Jagielońska – w ramach realizacji założeń pięciu projektów z budżetu obywatelskiego przeprowadziliśmy kompleksowe prace ogrodnicze, stworzyliśmy naturalny plac zabaw z górką saneczkową, a także nowe ścieżki, chodniki i zamontowaliśmy 14 latarni solarnych.
 4. Modernizacja skweru Ad Astra – posadziliśmy urozmaiconą zieleń, stworzyliśmy żywopłot, zamontowaliśmy nowe ławki, kosze na śmieci, nawierzchnię skweru oraz oświetlenie rzeźby.
 5. Modernizacje podwórek – w ramach tych działań usuwaliśmy nawierzchnię asfaltową, tworzyliśmy tereny zieleni.
 6. Nowy plac zabaw na Gibalskiego – zmodernizowaliśmy oraz rozbudowaliśmy istniejący plac zabaw oraz wprowadziliśmy małą architekturę: stoliki do gier, stoły piknikowe, ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery.
 7. Rewitalizacja terenu zieleni wokół OSiR Mokotów – zmodernizowaliśmy boisko do piłki nożnej, stworzyliśmy plac centralny, naturalny plac zabaw i strefę psiej aktywności, zamontowaliśmy stoły do gier, licznie nasadziliśmy też rośliny.

Projekty ekologiczne

Wisła to bardzo ważna dla wielu warszawiaków część miasta, dlatego szczególnie dbamy o jej okolice. Kładziemy nacisk również na działania ekologiczne, dlatego w 2020 roku przeprowadziliśmy m.in.:

 • monitoring siedlisk i ostoi ptaków lęgowych w obszarze Doliny Środkowej Wisły,
 • monitoring Obszaru Specjalnej Ochrony Natura 2000,
 • działania ochronne siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej,
 • monitoring roślin w ramach utrzymania efektów projektu #WisłaWarszawska w celu ochrony ptaków siewkowych,
 • działania ochronne zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy,
 • działania związane z ochroną cieków i zbiorników wodnych, w tym tworzenie sztucznych platform, renaturyzację, usuwanie gatunków obcych,
 • cykliczne akcje sprzątania nadwiślańskich plaż i łęgów.

Działalność społeczna

W 2020 roku, z zachowaniem wszystkich zaleceń reżimu sanitarnego, przeprowadzaliśmy również akcje edukacyjne, informacyjne oraz prowadziliśmy pracę z wolontariuszami. Wśród zorganizowanych wydarzeń znalazły się m.in.: akcja Lato w mieście, spływy kajakowe, transmisje koncertów, teatr plenerowy, otwarty turniej szachowy dla dzieci, akcja edukacyjna Warszawskie Święto Drzewa – Milion Drzew dla Warszawy czy projekt edukacyjny W Koronach Miasta. Współpracowaliśmy też z ponad 90 wolontariuszami, którzy sadzili i pielęgnowali zieleń.

Nowe obiekty i renowacje

W ubiegłym roku wymieniliśmy ławki w parku Praskim i parku Morskie Oko, ustawiliśmy 939 nowych ławek, a wzdłuż pasażu W. Szymborskiej 12 replik ławek projektu Jerzego Sołtana z  lat 60.

Odbyło się także wiele remontów: alejki w parku Skaryszewskim, chodnika na Polu Mokotowskim, ciągu pieszego w pobliżu skweru przy ul. Mariensztat, schodów w parku Agrykola, Elizeum, oświetlenia na skwerze Zaręby-Piorun, przy ul. Zaruskiego, Wału Wiślanego oraz odnowienie wiklinowych szałasów na skwerze Kaliny.

Budżet obywatelski:

Zrealizowaliśmy również 59 projektów w ramach budżetu obywatelskiego, m.in. projekty: